esrr            EC          esrp          srrs 3    

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 12.2.2019 objavlja 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline,
v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Javni poziv bo odprt do petka, 12.4.2019.

Dodatne informacije o javnem pozivu:

  • Po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
  • Po telefonu: 059 091 080, vsak delovni dan med 8.00  – 13.00 ure
  • Osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja A.L.P. Peca, d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem

Zadnji rok za oddajo vprašanj: 9.4.2019 do 12.00 ure.

Javni poziv ESRR z vsemi dokumenti potrebnimi za prijavo

Javni poziv EKSRP z vsemi dokumenti potrebnimi za prijavo

Povezava do Uredbe CLLD
Povezava do Strategije Lokalnega razvoja LAS Mežiške doline

I. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline 2016  - zaključen 15.2.2017

 

 

Za informacije smo vam na voljo tudi vsak dan med 8.00 in 13.00 uro v prostorih A.L.P. PECA d.o.o. na Prežihovi 17 na Ravnah na Koroškem.

Email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in telefon: 059 091 080, Viktorija Barbič

 

1. Javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v obdobju 2014 – 2020 PDF WORD

Vloga za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS Mežiške doline PDF WORD

Vloga za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS Mežiške doline PDF WORD

Izjave prijavitelja in partnerjev operacije o sprejemanju pogojev javnega poziva (priložijo prijavitelj in vsi partnerji) so del vloge.

Izjava prijavitelja in partnerjev operacije glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis« (priložijo prijavitelj in vsi partnerji) so del vloge.

Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev EKSRP PDF Excel

Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev ESRR PDF Excel

Obrazec - oprema ovojnice

Merila za ocenjevanje vlog – izločitveni kriteriji in specifična merila

Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij LAS Mežiške doline

Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (z vsemi spremembami in dopolnitvami)

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije za naložbe iz PRP

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za naložbe iz PRP

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020

Navodila OU na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike_2014-2020

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za EKSRP.

 

 

Javni poziv za vstop v LAS Mežiške doline

Pristopna izjava za vstop v pogodbeno partnerstvo LAS Mežiške doline