esrr            EC          esrp          srrs 3    

 POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS MEŽIŠKE DOLINE

Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti.
Je obvezni del izvajanja SLR v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Vsakemu posameznemu LAS  zagotavlja povratne informacije in s tem usmerja izvajanje SLR v doseganje zastavljenih ciljev in s tem večjo uspešnost in učinkovitost. V spodnjem dokumentu lahko preverite kako uspešna je bila LAS Mežiške doline pri uresničevanju zastavljenih ciljev do 31. 12. 2018.

CELOTNO POROČILO NAJDETE NA TEJ POVEZAVI


5. sprememba Uredbe CLLD - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Objavljena je v uradnem listu 68/2018
Čistopis najdete na povezavi KLIK TUKAJ

AKTUALNO
Obveščamo vas, da je Lokalna akcijska skupina Mežiške doline uspešno zaključila z izvedbo vseh devetih operacij in z izvedbo I. faze operacije sodelovanja MED-O-VITA. Vseh deset operacij je bilo predhodno uspešno potrjenih s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Na ARSKTRP smo že oddali vseh deset zahtevkov za izplačilo, v skupni vrednosti 597.000 EUR.
Prav tako smo uspešno zaključili z izvedbo vseh štirih operacij, ki so bile predhodno potrjene s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Na MGRT smo že oddali tri zahtevke za izplačilo v skupni vrednosti 152.700 EUR.  
 
Trenutno sta v izvajanju še dve operaciji sodelovanja, izvaja se II. faza operacije MED - O - VITA in operacija ZGODBE ROK IN KRAJEV. S 1. septembrom 2018 pa se bo začela izvajati operacija sodelovanja Digitalne rešitve za izzive podeželja, ki je bila z odločbo, z dne 3.8.2018 odobrena s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 

Obveščamo vas, da je bila sprejeta sprememba Uredbe CLLD. Objavljena je v Uradnem listu 23/2018. Čistopis spremenjene Uredbe lahko najdete tudi tukaj

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je od Agencije Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbe o potrditvi desetih operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada EKSRP, v skupni višini 634.598 EUR.

Od tega so bile potrjene štiri skupne operacije območja LAS Mežiške doline, pet operacij izbranih na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline ter operacija MED-O-VITA, ki je operacija sodelovanja med 3 slovenskimi in enim hrvaškim LAS.

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je konec oktobra prejela tudi obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o potrditvi štirih operacij, ki jih je predložila na MGRT in bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v skupni višini odobrenih sredstev 182.283 EUR.

Potrjene so bile tri operacije, ki so bile predhodno izbrane na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline in ena skupna operacija območja LAS Mežiške doline.

LAS Mežiške doline s potrjenimi operacijami z obeh ministrstev zasleduje svoje zastavljene cilje za  uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju štirih občin LAS Mežiške doline v obdobju 2014-2020.


A3 plakat tržnice za lokalno in domače v mežiški dolini


plakat trajnostna mobilnost in turizem na koleih


A3 plakat digitalne rešitve za izzive podeželja

Priložnost za pridobitev brezplačnega znanja s področja računalništva in digitalne pismenosti

ČLANEK O OPERACIJI DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJE


vodenje in animacija


Čebelarstvo v Mežiški dolini je dobro razvito in vtkano v vsakdanje življenje prebivalcev, zato se je LAS Mežiške doline odločila pristopiti k operaciji sodelovanja MED – O– VITA.

MED – O – VITA  je operacija sodelovanja v kateri  sodelujemo štirje partnerji, trije iz Slovenije (LAS Loškega pogorja, LAS s CILJem in LAS Mežiške doline) in eden iz Hrvaške (LAG Istočna Istra).  Operacijo smo začeli izvajati v decembru 2017, zaključili pa jo bomo v oktobru 2019. Operacijo sofinancirajo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in posameznih udeleženci operacije, na območju LAS Mežiške doline izvedbo podpirajo vse štiri občine (Ravne, Prevalje, Mežica in Črna).

Osnovni namen operacije je poživitev čebelarske dejavnosti  na raznih področjih od zasajanja medovitih rastlin, do obnove in graditve novih čebelnjakov, gradnje čebelarskih učnih poti, medsebojnega spoznavanja čebelarjev in izmenjava izkušenj, prenašanje znanja in pomembnosti čebelarstva področni javnosti in podobno. VEČ


zgodbe rok in krajev

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI


Operacije oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

Skupne operacije območja LAS:
Mežiška dolina v gibanju; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 217.459,08 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 150.732,83 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 147.649,11 EUR oddan dne, 30.10.2017

Tržnice v Mežiški dolini; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 311.383,12 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 196.295,51 EUR
Operacija zaključena, zahtevek I. faze v višini 114.796,43 EUR oddan dne, 30.11.2017, zahtevek II. faze v višini 80.200,00 EUR oddan dne, 20.7.2018

AED rešuje življenja; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 19.979,92 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 15.368,00 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 15.365,54 EUR oddan dne, 31.5.2018

Turistični produkti v Mežiški dolini; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 135.336,86 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 99.730,16 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 98.174,40 EUR oddan dne, 29.6.2018

 Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije sodelovanja LAS:

MED-O-VITA; Odločba z dne 29.11.2017
Vrednost operacije: 105.857,45 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 79.955,87 EUR
Zaključena I. faza operacije, zahtevek v višini 52.095,99 EUR oddan dne, 12.7.2018

DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA; Odločba z dne 3.8.2018

Vrednost operacije: 94.080,45 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 76.677,56 EUR

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH; Odločba z dne 15.2.2019

Vrednost operacije: 139.261,97 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 99.964,03 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

 

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

IP 3E turizem; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 39.443,60 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 31.480,78 EUR
Operacija zaključena, zahtevek I. faze v višini 23.275,92 EUR oddan dne, 29.11.2017, zahtevek II.faze v višini 8.204,83 EUR oddan dne, 30.1.2018

Poseka flow trail; Odločba z dne 2.10.2017
Vrednost operacije: 35.261,00 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 29.971,85 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 27.221,44 EUR oddan dne, 31.5.2018

Društva Mežiške doline;Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 19.205,21 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 12.484,89 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 12.439,63 EUR oddan dne, 29.6.2018

Na hribu grad, v gradu zaklad; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 21.342,66 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 12.403,34 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 11.519,09 EUR oddan dne, 29.6.2018

Gorsko kolesarski poligon; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 10.734,40 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 6.174,84 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 6.106,76 EUR oddan dne, 27.6.2018

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Operacije oddane na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo (sklad ESRR)

Potrjene operacije

Skupne operacije:

Urbana ureditev Mežiške doline; Odločba z dne 12. 1. 2018
Vrednost operacije:  163.528,92 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 95.000,00 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 95.000,00 EUR oddan dne, 17.7.2018

Operacije izbrane na I. Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Aktivnost in podjetnost; Odločba z dne 12. 1. 2018
Vrednost operacije:  48.506,10 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 36.401,60 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 36.374,40 EUR oddan dne, 17.7.2018

Daj mi priložnost, da (so)delujem; Odločba z dne 13. 2. 2018
Vrednost operacije:  36.863,91 EUR
Vrednost sofinanciranja: 28.140,27 EUR

Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk; Odločba z dne 13. 2. 2018
Vrednost operacije:  28.763,03 EUR
Vrednost sofinanciranja: 22.741,57 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 21.355,56 EUR oddan dne 17.7.2018

Operacije sodelovanja LAS:

ZGODBE ROK IN KRAJEV; Odločba z dne 16.7.2018
Vrednost operacije: 25.645,77 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 20.000,00 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Seznam oddanih operacij kontrolnim organom za potrjevanje operacij

Rezultati ocenjevanja operacij prispelih na I. poziv LAS Mežiške doline

Potrjene operacije s strani Upravnega odbora LAS Mežiške doline, prijavljene na I. Javni poziv:

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA:

 

OPERACIJA

OZNAKA

ZAPROŠENA SREDSTVA

 

1.

POSEKA FLOWTRAIL

U3 – EKSRP

29.971,85

PRIJAVITELJ: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne (ZKŠTM)

PARTNERJI: Občina Ravne, Kolesarski klub Ravne

2.

DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE

U5/1

14.033.14

PRIJAVITELJ: Društvo kmetic Mežiške doline

PARTNERJI: Sadjarsko društvo Mežiške doline, Čebelarsko društvo Prevalje

3.

GORSKO KOLESARKI POLIGON

U4/5

6.774,84

PRIJAVITELJ: Občina Črna na Koroškem

PARTNERJI: KUD Krsnik, Mladinsko športno društvo Žerjav

4.

IP 3E TURIZEM

U4/6

31.480,79

PRIJAVITELJ: Zavod Maksiza

PARTNERJI: Športno društvo MTB Koroška, Planinsko društvo Ravne, Mojca Šport, Milan Golčer s.p.

5.

NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD

U4/4

14.503,34

PRIJAVITELJ: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne (KOK)

PARTNERJI: Koroški pokrajinski muzej

Povzetek operacij EKSRP

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

OPERACIJA

OZNAKA

ZAPROŠENA SREDSTVA

 

1.

AKTIVNOST IN PODJETNOST

U3 – ESRR/1

36.401,60

PRIJAVITELJ: Območna obrtno - podjetniška zbornica (OZZ Ravne)

PARTNERJI: A.L.P. Peca, OŠ Prežihovega Voranca Ravne

2.

MREŽENJE OSKRBE NA DOMU

U8/5

23.359,54

PRIJAVITELJ: Koroški medgeneracijski center (KMC)

PARTNERJI: Občina Ravne, Občina Mežica, Občina Črna

3.

BIVALNE ENOTE

U8/2

39.118,16

PRIJAVITELJ: Občina Ravne

PARTNERJI: Center za socialno delo Ravne, Društvo koroški medgeneracijski center (KMC),

4.

DAJ MI PRILOŽNOST , DA (SO)DELUJEM

U8/6

28.140,00

PRIJAVITELJ: Koroški mladinski kulturni center Kompleks

PARTNERJI: Zavod Petida, Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometni klub Peca, Kulturno društvo Leše, Boštjan Gorenšek s.p., Občina Ravne, Občina Črna, Kulturno društvo drugi zvoki

 Povzetek operacij ESRR

Več o tem


3. REDNA SEJA SKUPŠČINE LOKALNEGA PARTNERSTVA - LAS MEŽIŠKE DOLINE

in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij. V četrtek, 16.02.2017, je bila v mali dvorani Kulturnega centra na Ravnah redna letna Skupščina članov partnerstva Lokalne Akcijske Skupine Mežiške doline, ki se je je udeležilo 28 članov partnerstva.

Dnevni red je bil sledeči:

 1. Ugotovitev sklepčnosti, določitev zapisnikarja ter sprejem dnevnega reda;
 2. Letno poročilo o delu LAS Mežiške doline v letu 2016 in Finančno poročilo o poslovanju LAS Mežiške doline v letu 2016;
 3. Letni načrt dela LAS Mežiške doline za leto 2017;
 4. Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, katerih nosilec je LAS Mežiške doline;
 5. Seznanitev z Javnim razpisom MKGP: »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS« in s predlogi sodelovanja s strani zainteresiranih LAS;
 6. Informacije o poteku 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline in seznanitev z nadaljevanjem postopka za izbor operacij;
 7. Potrditev spremembe Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij ter sprejetje Poslovnika o delu ocenjevalne komisije;
 8. Razno.

Vodilni partner je predstavil poročila o preteklem delu LAS Mežiške doline in načrtovane aktivnosti za tekoče leto 2017.

Prav tako so bile predstavljene skupne operacije LAS, ki jih je Upravni odbor predlagal v potrditev Skupščini. Na vsebino predlaganih operacij člani niso imeli pripomb, zato je Skupščina soglasno potrdila naslednje skupne operacije območja LAS Mežiška dolina:

 1. Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini,
 2. Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini,
 3. Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini,
 4. Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline,
 5. AED rešuje življenje.

Potrjene operacije bo LAS Mežiške doline posredoval v nadaljnjo obravnavo in potrditev na obe resorni ministrstvi.

V nadaljevanju so se člani seznanili z javnim razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacije sodelovanja med LAS v Sloveniji in tujini. Pogovori o možnih vsebinah za operacije sodelovanja z drugimi LAS že potekajo. Člani LAS Mežiške doline pa so bili pozvani, da se oglasijo na sedežu LAS s predlogi in idejami za sodelovanje na razpisih, ki bodo objavljeni vsako leto do konca programskega obdobja.

Vodilni partner je podal informacijo o poteku 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline, ki se je zaključil 15.2.2017. Na sedež LAS je v razpisanem roku prispelo 16 vlog. Strokovna komisija za ocenjevanje prispelih vlog bo z delom začela 20.2.2017. Nadaljnji postopki ocenjevanja in potrjevanja operacij bo potekal v skladu s Pravilnikom o pogojih, merilih

Poročilo o delu LAS MD v letu 2016

Letni načrt dela LAS MD v letu 2017

Povzetek predlaganih skupnih operacij območja LAS Mežiške doline

 

 

Potrjen LAS Mežiške doline

LAS Mežiške doline je z Odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 22. 9. 2016 pridobil status POTRJENE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) ZA OBDOBJE 2014–2020.

Z Odločbo o potrditvi je LAS Mežiške doline upravičen do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bo LAS Mežiške doline koristil za izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

Operacije oziroma projekti se bodo izvajali na osnovi javnih pozivov, ki jih bo LAS Mežiške doline pripravil in objavil na svoji spletni strani in na spletnih straneh vključenih občin. Upravičenci bodo sredstva lahko koristili na osnovi izbranih in potrjenih operacij vse do leta 2023.

Zato bomo predvidoma v oktobru 2016 objavili prvi javni poziv za pridobitev operacij s katerimi se uresničuje Strategija lokalnega razvoja.

Ob uspešni pridobitvi statusa potrjene LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri pripravi razvojne strategije, saj je bilo delo in vaše sodelovanje opravljeno zelo dobro.

Dopolnitev Strategije razvoja Mežiške doline

 Dne 16.03.2016 smo na Koordinacijki odbor CLLD poslali dopolnjeno Strategijo lokalnega razvoja za območje LAS Mežiške doline. Čakamo na potrditev Strategije lokalnega razvoja.