Dopolnitev Strategije razvoja Mežiške doline

 Dne 16.03.2016 smo na Koordinacijki odbor CLLD poslali dopolnjeno Strategijo lokalnega razvoja za območje LAS Mežiške doline. Čakamo na potrditev Strategije lokalnega razvoja. 

 

 

Program razvoja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).