esrr            EC          esrp          srrs 3    


3. REDNA SEJA SKUPŠČINE LOKALNEGA PARTNERSTVA - LAS MEŽIŠKE DOLINE

in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij. V četrtek, 16.02.2017, je bila v mali dvorani Kulturnega centra na Ravnah redna letna Skupščina članov partnerstva Lokalne Akcijske Skupine Mežiške doline, ki se je je udeležilo 28 članov partnerstva.

Dnevni red je bil sledeči:

 1. Ugotovitev sklepčnosti, določitev zapisnikarja ter sprejem dnevnega reda;
 2. Letno poročilo o delu LAS Mežiške doline v letu 2016 in Finančno poročilo o poslovanju LAS Mežiške doline v letu 2016;
 3. Letni načrt dela LAS Mežiške doline za leto 2017;
 4. Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, katerih nosilec je LAS Mežiške doline;
 5. Seznanitev z Javnim razpisom MKGP: »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS« in s predlogi sodelovanja s strani zainteresiranih LAS;
 6. Informacije o poteku 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline in seznanitev z nadaljevanjem postopka za izbor operacij;
 7. Potrditev spremembe Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij ter sprejetje Poslovnika o delu ocenjevalne komisije;
 8. Razno.

Vodilni partner je predstavil poročila o preteklem delu LAS Mežiške doline in načrtovane aktivnosti za tekoče leto 2017.

Prav tako so bile predstavljene skupne operacije LAS, ki jih je Upravni odbor predlagal v potrditev Skupščini. Na vsebino predlaganih operacij člani niso imeli pripomb, zato je Skupščina soglasno potrdila naslednje skupne operacije območja LAS Mežiška dolina:

 1. Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini,
 2. Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini,
 3. Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini,
 4. Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline,
 5. AED rešuje življenje.

Potrjene operacije bo LAS Mežiške doline posredoval v nadaljnjo obravnavo in potrditev na obe resorni ministrstvi.

V nadaljevanju so se člani seznanili z javnim razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacije sodelovanja med LAS v Sloveniji in tujini. Pogovori o možnih vsebinah za operacije sodelovanja z drugimi LAS že potekajo. Člani LAS Mežiške doline pa so bili pozvani, da se oglasijo na sedežu LAS s predlogi in idejami za sodelovanje na razpisih, ki bodo objavljeni vsako leto do konca programskega obdobja.

Vodilni partner je podal informacijo o poteku 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline, ki se je zaključil 15.2.2017. Na sedež LAS je v razpisanem roku prispelo 16 vlog. Strokovna komisija za ocenjevanje prispelih vlog bo z delom začela 20.2.2017. Nadaljnji postopki ocenjevanja in potrjevanja operacij bo potekal v skladu s Pravilnikom o pogojih, merilih

Poročilo o delu LAS MD v letu 2016

Letni načrt dela LAS MD v letu 2017

Povzetek predlaganih skupnih operacij območja LAS Mežiške doline

 

 

BI TUDI VI RADI NADGRADILI VAŠA RAČUNALNIŠKA ZNANJA?

LAS Mežiške doline  sodeluje v projektu sodelovanja štirih LAS, z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, v okviru katerega izvajamo brezplačna računalniška izobraževanja. VABIMO vse prebivalce z območja LAS Mežiške doline, da se vključite v brezplačna izobraževanja  in tako nadgradite  vaša znanja s področja računalništva in digitalne pismenosti. Prijave za izobraževanja, ki se bodo izvajala v jeseni 2019 so odprte. Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki  02 82 17 860 ali na elektronskem naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.