Rezultati ocenjevanja operacij prispelih na I. poziv LAS Mežiške doline

Potrjene operacije s strani Upravnega odbora LAS Mežiške doline, prijavljene na I. Javni poziv:

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA:

 

OPERACIJA

OZNAKA

ZAPROŠENA SREDSTVA

 

1.

POSEKA FLOWTRAIL

U3 – EKSRP

29.971,85

PRIJAVITELJ: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne (ZKŠTM)

PARTNERJI: Občina Ravne, Kolesarski klub Ravne

2.

DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE

U5/1

14.033.14

PRIJAVITELJ: Društvo kmetic Mežiške doline

PARTNERJI: Sadjarsko društvo Mežiške doline, Čebelarsko društvo Prevalje

3.

GORSKO KOLESARKI POLIGON

U4/5

6.774,84

PRIJAVITELJ: Občina Črna na Koroškem

PARTNERJI: KUD Krsnik, Mladinsko športno društvo Žerjav

4.

IP 3E TURIZEM

U4/6

31.480,79

PRIJAVITELJ: Zavod Maksiza

PARTNERJI: Športno društvo MTB Koroška, Planinsko društvo Ravne, Mojca Šport, Milan Golčer s.p.

5.

NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD

U4/4

14.503,34

PRIJAVITELJ: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne (KOK)

PARTNERJI: Koroški pokrajinski muzej

Povzetek operacij EKSRP

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

OPERACIJA

OZNAKA

ZAPROŠENA SREDSTVA

 

1.

AKTIVNOST IN PODJETNOST

U3 – ESRR/1

36.401,60

PRIJAVITELJ: Območna obrtno - podjetniška zbornica (OZZ Ravne)

PARTNERJI: A.L.P. Peca, OŠ Prežihovega Voranca Ravne

2.

MREŽENJE OSKRBE NA DOMU

U8/5

23.359,54

PRIJAVITELJ: Koroški medgeneracijski center (KMC)

PARTNERJI: Občina Ravne, Občina Mežica, Občina Črna

3.

BIVALNE ENOTE

U8/2

39.118,16

PRIJAVITELJ: Občina Ravne

PARTNERJI: Center za socialno delo Ravne, Društvo koroški medgeneracijski center (KMC),

4.

DAJ MI PRILOŽNOST , DA (SO)DELUJEM

U8/6

28.140,00

PRIJAVITELJ: Koroški mladinski kulturni center Kompleks

PARTNERJI: Zavod Petida, Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometni klub Peca, Kulturno društvo Leše, Boštjan Gorenšek s.p., Občina Ravne, Občina Črna, Kulturno društvo drugi zvoki

 Povzetek operacij ESRR

Več o tem

Program razvoja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).