zgodbe rok in krajev

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI


LAS Mežiške doline je prejela odločbe od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) o odobritvi petih operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območjiu LAS Mežiške doline v obdobju 2014-2020.

Operacije oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

Skupne operacije območja LAS:
Mežiška dolina v gibanju; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 217.459,08 EUR
Vrednost sofinanciranja: 150.732,83 EUR

Tržnice v Mežiški dolini; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 311.383,12 EUR
Vrednost sofinanciranja: 196.295,51 EUR

AED rešuje življenja; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 19.979,92 EUR
Vrednost sofinanciranja: 15.368,00 EUR

Operacija je še v postopku potrjevanja
Turistični produkti v Mežiški dolini;

 Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije sodelovanja LAS:

Operacija je še v postopku potrjevanja
MED-O-VITA

Operacija je še v postopku potrjevanja
IKT

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

IP 3E turizem; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 39.443,60 EUR
Vrednost sofinanciranja: 31.480,78 EUR

Poseka flow trail; Odločba z dne 2.10.2017
Vrednost operacije: 35.261,00EUR
Vrednost sofinanciranja: 29.971,85EUR

Operacije so še v postopku potrjevanja

Društva Mežiške doline
Na hribu grad, v gradu zaklad
Gorsko kolesarski poligon

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

 

Operacije oddane na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo (sklad ESRR)

Vse operacije so še v postopku potrjevanja

Skupne operacije:

Urbana ureditev Mežiške doline

Operacije sodelovanja LAS:

Zgodbe rok in krajev

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Aktivnost in podjetnost
Daj mi priložnost, da (so)delujem
Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Seznam oddanih operacij kontrolnim organom za potrjevanje operacij

ZGODBE ROK IN KRAJEV

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI