esrr            EC          esrp          srrs 3    

 POROČILO O VMESNEM VREDNOTENJU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS MEŽIŠKE DOLINE

Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti.
Je obvezni del izvajanja SLR v programskem obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Vsakemu posameznemu LAS  zagotavlja povratne informacije in s tem usmerja izvajanje SLR v doseganje zastavljenih ciljev in s tem večjo uspešnost in učinkovitost. V spodnjem dokumentu lahko preverite kako uspešna je bila LAS Mežiške doline pri uresničevanju zastavljenih ciljev do 31. 12. 2018.

CELOTNO POROČILO NAJDETE NA TEJ POVEZAVI


5. sprememba Uredbe CLLD - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Objavljena je v uradnem listu 68/2018
Čistopis najdete na povezavi KLIK TUKAJ

AKTUALNO
Obveščamo vas, da je Lokalna akcijska skupina Mežiške doline uspešno zaključila z izvedbo vseh devetih operacij in z izvedbo I. faze operacije sodelovanja MED-O-VITA. Vseh deset operacij je bilo predhodno uspešno potrjenih s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Na ARSKTRP smo že oddali vseh deset zahtevkov za izplačilo, v skupni vrednosti 597.000 EUR.
Prav tako smo uspešno zaključili z izvedbo vseh štirih operacij, ki so bile predhodno potrjene s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Na MGRT smo že oddali tri zahtevke za izplačilo v skupni vrednosti 152.700 EUR.  
 
Trenutno sta v izvajanju še dve operaciji sodelovanja, izvaja se II. faza operacije MED - O - VITA in operacija ZGODBE ROK IN KRAJEV. S 1. septembrom 2018 pa se bo začela izvajati operacija sodelovanja Digitalne rešitve za izzive podeželja, ki je bila z odločbo, z dne 3.8.2018 odobrena s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 

Obveščamo vas, da je bila sprejeta sprememba Uredbe CLLD. Objavljena je v Uradnem listu 23/2018. Čistopis spremenjene Uredbe lahko najdete tudi tukaj

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je od Agencije Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbe o potrditvi desetih operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada EKSRP, v skupni višini 634.598 EUR.

Od tega so bile potrjene štiri skupne operacije območja LAS Mežiške doline, pet operacij izbranih na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline ter operacija MED-O-VITA, ki je operacija sodelovanja med 3 slovenskimi in enim hrvaškim LAS.

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je konec oktobra prejela tudi obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o potrditvi štirih operacij, ki jih je predložila na MGRT in bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v skupni višini odobrenih sredstev 182.283 EUR.

Potrjene so bile tri operacije, ki so bile predhodno izbrane na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline in ena skupna operacija območja LAS Mežiške doline.

LAS Mežiške doline s potrjenimi operacijami z obeh ministrstev zasleduje svoje zastavljene cilje za  uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju štirih občin LAS Mežiške doline v obdobju 2014-2020.


A3 plakat krožni način življenja


A3 plakat tržnice za lokalno in domače v mežiški dolini


plakat trajnostna mobilnost in turizem na koleih


A3 plakat digitalne rešitve za izzive podeželja

Priložnost za pridobitev brezplačnega znanja s področja računalništva in digitalne pismenosti

ČLANEK O OPERACIJI DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJE


vodenje in animacija


Čebelarstvo v Mežiški dolini je dobro razvito in vtkano v vsakdanje življenje prebivalcev, zato se je LAS Mežiške doline odločila pristopiti k operaciji sodelovanja MED – O– VITA.

MED – O – VITA  je operacija sodelovanja v kateri  sodelujemo štirje partnerji, trije iz Slovenije (LAS Loškega pogorja, LAS s CILJem in LAS Mežiške doline) in eden iz Hrvaške (LAG Istočna Istra).  Operacijo smo začeli izvajati v decembru 2017, zaključili pa jo bomo v oktobru 2019. Operacijo sofinancirajo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in posameznih udeleženci operacije, na območju LAS Mežiške doline izvedbo podpirajo vse štiri občine (Ravne, Prevalje, Mežica in Črna).

Osnovni namen operacije je poživitev čebelarske dejavnosti  na raznih področjih od zasajanja medovitih rastlin, do obnove in graditve novih čebelnjakov, gradnje čebelarskih učnih poti, medsebojnega spoznavanja čebelarjev in izmenjava izkušenj, prenašanje znanja in pomembnosti čebelarstva področni javnosti in podobno. VEČ


zgodbe rok in krajev

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI


Operacije oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

Skupne operacije območja LAS:
Mežiška dolina v gibanju; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 217.459,08 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 150.732,83 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 147.649,11 EUR oddan dne, 30.10.2017

Tržnice v Mežiški dolini; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 311.383,12 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 196.295,51 EUR
Operacija zaključena, zahtevek I. faze v višini 114.796,43 EUR oddan dne, 30.11.2017, zahtevek II. faze v višini 80.200,00 EUR oddan dne, 20.7.2018

AED rešuje življenja; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 19.979,92 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 15.368,00 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 15.365,54 EUR oddan dne, 31.5.2018

Turistični produkti v Mežiški dolini; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 135.336,86 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 99.730,16 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 98.174,40 EUR oddan dne, 29.6.2018

 Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije sodelovanja LAS:

MED-O-VITA; Odločba z dne 29.11.2017
Vrednost operacije: 105.857,45 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 79.955,87 EUR
Zaključena I. faza operacije, zahtevek v višini 52.095,99 EUR oddan dne, 12.7.2018

DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA; Odločba z dne 3.8.2018

Vrednost operacije: 94.080,45 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 76.677,56 EUR

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH; Odločba z dne 15.2.2019

Vrednost operacije: 139.261,97 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 99.964,03 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

 

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

IP 3E turizem; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 39.443,60 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 31.480,78 EUR
Operacija zaključena, zahtevek I. faze v višini 23.275,92 EUR oddan dne, 29.11.2017, zahtevek II.faze v višini 8.204,83 EUR oddan dne, 30.1.2018

Poseka flow trail; Odločba z dne 2.10.2017
Vrednost operacije: 35.261,00 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 29.971,85 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 27.221,44 EUR oddan dne, 31.5.2018

Društva Mežiške doline;Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 19.205,21 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 12.484,89 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 12.439,63 EUR oddan dne, 29.6.2018

Na hribu grad, v gradu zaklad; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 21.342,66 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 12.403,34 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 11.519,09 EUR oddan dne, 29.6.2018

Gorsko kolesarski poligon; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 10.734,40 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 6.174,84 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 6.106,76 EUR oddan dne, 27.6.2018

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Operacije oddane na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo (sklad ESRR)

Potrjene operacije

Skupne operacije:

Urbana ureditev Mežiške doline; Odločba z dne 12. 1. 2018
Vrednost operacije:  163.528,92 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 95.000,00 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 95.000,00 EUR oddan dne, 17.7.2018

Operacije izbrane na I. Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Aktivnost in podjetnost; Odločba z dne 12. 1. 2018
Vrednost operacije:  48.506,10 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 36.401,60 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 36.374,40 EUR oddan dne, 17.7.2018

Daj mi priložnost, da (so)delujem; Odločba z dne 13. 2. 2018
Vrednost operacije:  36.863,91 EUR
Vrednost sofinanciranja: 28.140,27 EUR

Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk; Odločba z dne 13. 2. 2018
Vrednost operacije:  28.763,03 EUR
Vrednost sofinanciranja: 22.741,57 EUR
Operacija zaključena, zahtevek v višini 21.355,56 EUR oddan dne 17.7.2018

Operacije sodelovanja LAS:

ZGODBE ROK IN KRAJEV; Odločba z dne 16.7.2018
Vrednost operacije: 25.645,77 EUR
Vrednost odobrenega sofinanciranja: 20.000,00 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Seznam oddanih operacij kontrolnim organom za potrjevanje operacij

BI TUDI VI RADI NADGRADILI VAŠA RAČUNALNIŠKA ZNANJA?

LAS Mežiške doline  sodeluje v projektu sodelovanja štirih LAS, z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, v okviru katerega izvajamo brezplačna računalniška izobraževanja. VABIMO vse prebivalce z območja LAS Mežiške doline, da se vključite v brezplačna izobraževanja  in tako nadgradite  vaša znanja s področja računalništva in digitalne pismenosti. Prijave za izobraževanja, ki se bodo izvajala v jeseni 2019 so odprte. Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki  02 82 17 860 ali na elektronskem naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.