esrr            EC          esrp          srrs 3    

REZULTATI IZBORA III. JAVNEGA POZIVA LAS MEŽIŠKE DOLINE

Obveščamo vas, da smo zaključili izbor operacij, ki so prispele na III. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz sklada EKSRP. Upravni odbor LAS Mežiške doline je na predlog ocenjevalne komisije potrdil 6 operacij.

Seznam potrjenih operacija sofinanciranih iz sklada EKSRP:

OPERACIJA

PRIJAVITELJ

 PARTNERJI

UREDITEV TEMATSKIH POTI (VODNA IN GROFOVSKA POT)

Občina Črna na Koroškem

Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav, Športna zveza Črna na Koroškem

FIT ZA ŽIVLJENJE 2

Judo klub Ravne na Koroškem

Šolski center Ravne na Koroškem - Gimnazija Ravne, Nov'na razvoj, razvoj lokalnih skupnosti d.o.o., Društvo sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

DOŽIVLJAJSKI PARK POSEKA

Občina Ravne na Koroškem

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center

POSTAVITEV TRADICIONALNE ROČNE KOVAČNICE

Občina Ravne na Koroškem

Koroški pokrajinski muzej, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

VARNO V NOV JUTRI

PGD Ravne na Koroškem

Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center

LOVSKI TABOR MLADIH IN OSEB Z MOTNJAMI V RAZVOJU

Društvo za ohranjanje lovske kulture

Lovska družina Bistra Črna na Koroškem, Lovska družina Pogorevc Črna na Koroškem, Lovska družina Koprivna – Topla Črna na Koroškem, OŠ Črna na Koroškem, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem