esrr            EC          esrp          srrs 3    

I. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline 2016  - zaključen 15.2.2017

 

 

Za informacije smo vam na voljo tudi vsak dan med 8.00 in 13.00 uro v prostorih A.L.P. PECA d.o.o. na Prežihovi 17 na Ravnah na Koroškem.

Email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in telefon: 059 091 080, Viktorija Barbič

 

1. Javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v obdobju 2014 – 2020 PDF WORD

Vloga za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS Mežiške doline PDF WORD

Vloga za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS Mežiške doline PDF WORD

Izjave prijavitelja in partnerjev operacije o sprejemanju pogojev javnega poziva (priložijo prijavitelj in vsi partnerji) so del vloge.

Izjava prijavitelja in partnerjev operacije glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis« (priložijo prijavitelj in vsi partnerji) so del vloge.

Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev EKSRP PDF Excel

Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev ESRR PDF Excel

Obrazec - oprema ovojnice

Merila za ocenjevanje vlog – izločitveni kriteriji in specifična merila

Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij LAS Mežiške doline

Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (z vsemi spremembami in dopolnitvami)

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije za naložbe iz PRP

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za naložbe iz PRP

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020

Navodila OU na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike_2014-2020

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za EKSRP.

 

 

Javni poziv za vstop v LAS Mežiške doline

Pristopna izjava za vstop v pogodbeno partnerstvo LAS Mežiške doline