Članstvo LAS Mežiške doline za programsko obdobje do leta 2027 je odprto. Postani član in soustvarjaj nove zgodbe za razvoj naše doline.

Preberi več…

Pod okriljem LAS Mežiške doline se izvajajo tri vrste operacij

Operacije izbrane Javnem pozivu LAS, ki jih potrdi Upravni odbor

Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, ki jih potrdi Skupščina in jih izvaja LAS

Operacije sodelovanja LAS, ki jih LAS Mežiške doline izvaja v partnerstvu s slovenskimi in tujimi LAS

Aktualno

las-md-fallback
Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline je 15. novembra 2022 objavila 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz sklada EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Naše storitve

Spodbujamo celovit in uravnotežen razvoj Mežiške doline.

S podporo evropskih sredstev pospešujemo razvoj podeželja.

Zagotavljamo infrastrukturo za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje v Mežiški dolini.

Prizadevamo si za razvoj kulturnih dejavnosti in dejavnosti za prosti čas.

Podpiramo aktivnosti mladih.

Spodbujamo aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev.