Člani LAS

Na 15. redni seji skupščine 14.2.2023 so bile potrjene spremembe Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mežiške doline za programsko obdobje 2021-2027.

JAVNI SEKTORZASEBNI SEKTORGOSPODARSKI SEKTOR
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEMZDRUŽENJE ZA OHRANJANJE RUDARSKE DEDIŠČINE SLOVENIJERRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o.
OBČINA MEŽICA
DRUŠTVO KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTERA. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.
OBČINA PREVALJEKOROŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER KOMPLEKSOBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RAVNE NA KOROŠKEM
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEMDRUŠTVO TABORNIKOV ROD KOROŠKIH JEKLARJEV RAVNE NA KOROŠKEMNOV'NA RAZVOJ razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINEDobrote z.b.o. – proizvodnja, predelava in prodaja kmetijskih izdelkov
DOM STAREJŠIH NA FARIPLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEMPODZEMLJE PECE, podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod CeljeDRUŠTVO KMETIC MEŽIŠKE DOLINEMESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P.
KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEMMLADINSKI SVET RAVNE NA KOROŠKEMPROGRAMSKE IN SPLETNE STORITVE, SI-TEAM CREATIONS, BOŠTJAN GORENŠEK S.P.
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEMZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA KOROŠKONARDA - Kareta Turizem, trgovina, turizem in storitve d.o.o.
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
DRUŠTVO ZA TURIZEM IN ŽIVLJENJE – SOLZICE RAVNEKOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA z.b.o.
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEDRUŠTVO ALTRA – ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJURIMSKI VRELEC, hotelsko turistične storitve d.o.o
JAVNI KULTURNI ZAVOD NARODNI DOM MEŽICASADJARSKO DRUŠTVO MEŽIŠKE DOLINEFLORJAN KLAVŽ - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKAZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV ČRNA NA KOROŠKEMCVETLIČARNA VRTNICA, TATJANA MERKAČ S.P.
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEMŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEMGZS KOROŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA
KOROŠKI GASILSKI ZAVODMLADINSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ŽERJAVRIDGELINE TRAILS, vodenje kolesarskih tur in druge storitve, d.o.o.
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEMKREATUR studio za kreacije v turizmu d.o.o.
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MEŽIŠKA DOLINA
ČEBELARSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM
MLADINSKO DRUŠTVO KULTURNA KIBLA
ZAVOD ZA MLADE, zavod za ozaveščanje, družabnost, razvoj, izobraževanje in vizijo mladih
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MEŽIŠKE DOLINE
JUDO KLUB RAVNE NA KOROŠKEM
MLADINSKO KULTURNO DRUŠTVO Š`TA GODBA
Skupaj: 15Skupaj: 23Skupaj: 16

 

AKTI PARTNERSTVA