Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Zadnje novice

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi in enim irskim LAS je prenos dobrih praks na področju turizma v povezavi s trajnostno mobilnostjo s poudarkom na rekreativnem turizmu.

V okviru operacije se bo vzpostavil oziroma nadgradil sistem izposoje mestnih koles v občinah Ravne, Mežica in Črna, S tem želijo lokalne skupnosti spodbujati trajnostno razmišljanje in obnašanje občanov, hkrati pa privabiti turiste in rekreativce, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma.

 

Več novic