Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine za povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjševanje tveganja socialne izključenosti in revščine

Zadnje novice

Operacija spodbuja povezovanje akterjev na področju izvajanja storitev pomoči na domu (zdravstva in socialnega varstva) ter vzpostavitev mreže pomoči v treh občinah.

Operacija bo omogočila kakovostno in čim daljše bivanje starostnikov na lastnem domu, pomoč sorodnikom, ki za svoje pomoči potrebne svojce skrbijo v domačem okolju in delujočo mrežo storitev pomoči in kreditnega sistema.

Več novic