Ureditev tematskih poti – Vodna in Grofovska pot (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj: Občina Črna na koroškem

Partnerji: Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav, Športna zveza Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 1. 3. 2021 – 30. 9. 2021

 

Z operacijo Ureditev tematskih poti – Vodna in Grofovska pot,  bo občina na zelo zanimiv in izviren način prispevala k pozitivnemu odnosu do okolja, naravnih vrednot, opazovanju in spoznavanju narave, zgodovinske dediščine in zanimivih zgodb s tem pa bo obiskovalce izobraževala, osveščala in motivirala k odgovornemu ravnanju do naravnega okolja.

Vodna pot povezuje posamezne točke na območju občine Črna na Koroškem, kjer se nahajajo vodni izviri, slapovi, korita. Z obiskom vodne poti bodo otroci in drugi obiskovalci na poljuden, zanimiv in praktičen način spoznavali naravno okolje in gradili pozitiven odnos do njega.

Grofovska pot pa povezuje posamezne točke po območju pogorja Pogorevc, kjer se je nahajala nekdanja lovska  pot grofa Douglasa Thurna vse do lovske koče Dukles, ki jo je zgradil grof in  vodi mimo nekdaj živih, danes pa opuščenih kmetij. Na vsej poti bo možno opazovati naravne danosti v vsej njihovi lepoti, saj se tu nahajajo bogata območja gorskih cvetlic (vresja, avriklja, planik) in divjadi (gamsi, jeleni, risi).

Tematski poti bosta opremljeni z mizami, klopmi in vodnimi koriti. Na tematskih točkah bodo postavljene informativen table z informacijami o nekdanjih kmetijah in lovskih dogodivščinah, redkih rastlinskih in živalskih vrstah, vlogi lovcev in primernemu odnosu do žive in nežive narave.

 

Celotni opis operacije:

Več novic