Začeli smo z izvajanjem projekta SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Zadnje novice

Operacija sodelovanja SKUPAJ ZA VARNI JUTRI je bila uspešna na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podukrep 19.3., PRP 2014–2020: »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, in vključuje pet lokalnih akcijskih skupin: LAS Mežiške doline, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in Partnerstvo LAS Zasavje.

Partnerice v projektu na območju Mežiške doline so občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, A. L. P. Peca d.o.o. in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem.

Partnerstvo LAS-ov podpira pobudo, da bi po celotni Sloveniji obstajala mreža javno dostopnih AED-aparatov in da bi bilo prebivalstvo usposobljeno tako za njihovo uporabo kot za temeljne postopke oživljanja. Dolgoročna cilja projekta sta, da se poveča število tistih, ki se po preživetju srčnega zastoja vrnejo v domače okolje in imajo enako kakovost svojega življenja kot pred tem, ter da se zviša nivo zavedanja prebivalcev (Mežiške doline) o pomembnosti zdravega načina življenja, s poudarkom na prehrani in gibanju.

V projektu bo tako kupljenih in nameščenih 91 AED-aparatov (od tega 11 v Mežiški dolini) ter izvedene najmanj 504 različne delavnice, usposabljanja oz. tečaji z namenom promocije AED-aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih. LAS Mežiške doline bo v sodelovanju s Koronarnim klubom Mežiške doline organiziral 77 tečajev za najmanj 750 udeležencev. K redni telesni vadbi bomo spodbudili s programom Razmigajmo se za trajnostno mobilnost, v okviru katerega bomo zainteresirane povabili na brezplačne aktivnosti (npr. tečaj samoobrambe, tečaj varnega padanja, plavanje, funkcionalna vadba, nordijska hoja, spinning, joga, boks za ženske).

Strokovna skupina partnerstva bo oblikovala publikacijo o temeljnih postopkih oživljanja, uporabi AED-aparatov in s smernicami za zdravo življenje ter posnela predstavitveni film.

Projektna skupina je s pripravami skupnih aktivnosti začela na sestanku LAS-ov, ki ga je Partnerstvo LAS Zasavje gostilo v Hrastniku v četrtek, 14. oktobra 2021.

Projekt se bo zaključil junija 2023.

Več novic