Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini (ESRR)

Zadnje novice

Prijavitelj operacije:  LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem

Izvedba operacije:  1. Faza: 18. 3. 2022 – 30. 9. 2022

2. Faza: 1. 10. 2022 – 30. 6. 2023

 

Območje vseh štirih občin Mežiške doline se že več let sooča z različnimi negativnimi trendi, ki vplivajo tudi na področje medgeneracijskega povezovanja. Na eni strani so zato potrebni ukrepi za omejevanje odliva prebivalstva, na drugi strani pa ukrepi za zagotavljanje primerne kakovosti življenja prebivalcev na območju Mežiške doline.

V času epidemije COVID-19 so se v luči zajezitve epidemije tudi v Sloveniji uvajale različne omejitve, ki so zgoraj omenjene težave še poglobile. Z omejitvami se soočamo že dve leti. Najpogosteje gre za omejitve gibanja in druženja, kar pa je lahko za ljudi, ki smo družabna bitja, izredno težko.

Ukrepi so še najbolj prizadeli starejšo populacijo, ki že sicer močno občuti posledice socialne izolacije. Osamljenost je eden najhujših pojavov v starosti, ki določa kakovost človekovega življenja. Posledice osamljenosti in zmanjšane aktivnosti pri starejši populaciji, ki je nastala kot stranski produkt ukrepov socialne izolacije ob epidemiji covida-19, nam bodo ostale tudi potem, ko bomo virus premagali. Prav tako nam je epidemija prinesla zapiranje šol in s tem omejevanje aktivnosti mladih. Dejstvo je, da so slovenski otroci in mladostniki ostali doma najdlje od vseh otrok v Evropski uniji, saj smo vrtce, šole in fakultete zapirali med prvimi, odpirali pa med zadnjimi. Ta ukrep pa je na žalost zrušil tudi medgeneracijsko sožitje in sodelovanje, ki je v preteklosti pozitivno vplivalo na različne skupine.

Kot preventivni ukrep zaščite pred boleznijo, ki jo povzroča virus covid -19, se je po vsem svetu uvajal koncept socialne izolacije, po načelu – manj ko imamo stikov z ljudmi, manjša je verjetnost, da bomo zboleli. Zato želimo s operacijo, ki so jo pripravile skupaj vse štiri občine in vanj vključile območje celotne Mežiške doline, ponuditi pomoč in podporo ranljivim skupinam v vsakdanjem življenju po epidemiji Covida-19. Z načrtovanimi aktivnostmi želimo dvigniti kakovosti življenja ranljivih skupin na raven pred epidemijo.

Celotni opis operacije:

Več novic