19. redna seja skupščine LAS Mežiške doline

Zadnje novice

V sredo, 24.4.2024 smo izvedli devetnajsto redno sejo skupščine lokalnega partnerstva LAS Mežiške doline.

Prisotnih je bilo 39 od 58 predstavnikov članov skupščine.

Direktorica vodilnega partnerja LAS Mežiške doline (A.L.P. Peca, d.o.o.), je udeležence seznanila z naslednjimi dokumenti:

  • Poročilo o delu LAS Mežiške doline v letu 2023.
  • Finančnego poročila o poslovanju LAS Mežiške doline v letu 2023.
  • Časovnica aktivnosti LAS Mežiške doline v letu 2024.
  • Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih projektov.
  • 1. Javni poziv za izbor projektov za izvajanje SLR LAS Mežiške doline za programsko obdobje 2021 – 2027 (JP za EKSRP in ESRR).

1. Javni poziv v novem programskem obodbju bo objavljen v prvi polovici maja 2024. V vseh štirih občinah Mežiške doline bomo organizirali informativne delavnice, kjer bo predstavljena vsebina javnega poziva. Potencialne prijavitelje pozivamo, da se delavnic udeležijo, saj si bodo s tem znatno olajšali pripravo projektov.

Več novic