3. Javni poziv

Lovski tabor mladih in oseb z motnjami v razvoju (EKSRP)

Prijavitelj: Društvo za ohranjanje lovske kulture Črna na Koroškem

Partnerji: Lovska družina Bistra Črna na Koroškem, Lovska družina Pogorevc Črna na Koroškem, Lovska družina Koprivna – Topla Črna na Koroškem, OŠ Črna na Koroškem, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 1. 4. 2021 – 30. 10. 2021

 

Občina Črna na Koroškem je po površini ena izmed največjih v Sloveniji in tudi med najredkeje poseljenimi. To pomeni, da imajo lokalne lovske družine zahtevno nalogo pri skrbi za naravo in populacijo divjadi, saj jim primanjkuje novih članov oz. podmladka. Hkrati pa si prizadevajo, da bi njihovo poslanstvo čim bolje predstavili mladim, jih zbližali z naravo in njenimi zakonitostmi. S tem namenom so lovske družine nakupile opremo za pomično učilnico in organizirale lovski tabor za mlade in osebe z motnjami v razvoju. Po prejšnjih izkušnjah je to uspešna oblika dela z mladimi, saj udeleženci teoretično in praktično spoznavajo divjad, ter nelovne vrste, ki živijo na tem območju. Skozi predavanja, praktične predstavitve in izkustvena doživetja mlade podučijo, da je lovstvo veliko več, kot le lov. Mladim na prijazen način predstavijo kako pomembna dejavnost je lovstvo in njegovo vlogo za zdravje celotnega ekosistema. Udeležencem lovskega tabora pokažejo, kako lovci opazujejo, hranijo, sledijo in v vseh pogledih skrbijo za živali na območju. Udeleženci tabora pa spoznavajo tudi osnove preživetja v naravi.

 

Celotni opis operacije:

Varno v nov jutri (EKSRP)

Prijavitelj: Prostovoljno gasilsko društvo Ravne na Koroškem

Partnerji: Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center

Trajanje operacije:

1. Faza: 1. 3. 2021 – 30. 9. 2021

2. Faza: 1. 10. 2021 – 1. 10. 2022

 

V podeželskih mestih članstvo prostovoljnih gasilskih društev trenutno temelji na starejših članih, zato je za uspešno delovanje v prihodnosti nujno potrebno privabiti nove, mlajše člane.  Tempo življenja je v današnjih časih žal postal hiter, delovni časi so pogosto raztegnjeni preko celega dneva. Združevanje službenih in družinskih obveznosti je oteženo, dodajanje prostočasnih aktivnost pa težko izvedljivo. Z opremo kotička za otroke bo PGD omogočilo, da lahko prostovoljni člani še naprej opravljajo družbeno izjemno koristna dela, medtem ko njihovi otroci preživljajo kvaliteten prosti čas ob druženju med sabo in se hkrati naučijo pomembnih življenjskih modrosti od starejših članov. Varstvo otrok članom društva omogoča širitev svojih dejavnosti kot so npr. prikaz plinske in maščobne eksplozije, ozaveščanje prebivalstva o nevarnosti kurjenja v naravi… Koroški gasilski zavod bo v okviru operacije izvajal izobraževanje za zaposlene v javnih zavodih in društvih o pravilnem postopanju v primeru splošne nevarnosti (evakuacija), usposabljal za rokovanje z ročnim gasilnim aparatom v primeru začetnega požara in sodeloval pri prikazu plinske in maščobne eksplozije.

Koroški medgeneracijski center nastopa v operaciji kot pomočnik pri socialni aktivaciji tistih gasilcev, ki zaradi zdravstvenih ali starostnih omejitev ne morejo več opravljati dela operativnega gasilca, a s pravilnim strokovnim pristopom še vedno lahko opravljajo zelo pomembna družbeno koristna dela na področju požarne varnosti. V okviru operacije bo urejen mladinski kotiček v prostorih Koroškega medgeneracijskega centra, ga opremili s pohištvom in z IKT, oblikovali in vzpostavil spletno stran, kjer so mladim in tudi vsem ostalim na voljo vse informacije o aktivnostih KMC-ja in osveščali najmlajšo populacijo o požarni varnosti na njim prilagojen način z uporabo v ta namen izdelane interaktivne slikanice in delovnih listov.

 

Celotni opis operacije:

Ureditev tematskih poti – Vodna in Grofovska pot (EKSRP)

Prijavitelj: Občina Črna na koroškem

Partnerji: Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav, Športna zveza Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 1. 3. 2021 – 30. 9. 2021

 

Z operacijo Ureditev tematskih poti – Vodna in Grofovska pot,  bo občina na zelo zanimiv in izviren način prispevala k pozitivnemu odnosu do okolja, naravnih vrednot, opazovanju in spoznavanju narave, zgodovinske dediščine in zanimivih zgodb s tem pa bo obiskovalce izobraževala, osveščala in motivirala k odgovornemu ravnanju do naravnega okolja.

Vodna pot povezuje posamezne točke na območju občine Črna na Koroškem, kjer se nahajajo vodni izviri, slapovi, korita. Z obiskom vodne poti bodo otroci in drugi obiskovalci na poljuden, zanimiv in praktičen način spoznavali naravno okolje in gradili pozitiven odnos do njega.

Grofovska pot pa povezuje posamezne točke po območju pogorja Pogorevc, kjer se je nahajala nekdanja lovska  pot grofa Douglasa Thurna vse do lovske koče Dukles, ki jo je zgradil grof in  vodi mimo nekdaj živih, danes pa opuščenih kmetij. Na vsej poti bo možno opazovati naravne danosti v vsej njihovi lepoti, saj se tu nahajajo bogata območja gorskih cvetlic (vresja, avriklja, planik) in divjadi (gamsi, jeleni, risi).

Tematski poti bosta opremljeni z mizami, klopmi in vodnimi koriti. Na tematskih točkah bodo postavljene informativen table z informacijami o nekdanjih kmetijah in lovskih dogodivščinah, redkih rastlinskih in živalskih vrstah, vlogi lovcev in primernemu odnosu do žive in nežive narave.

 

Celotni opis operacije:

Postavitev tradicionalne ročne kovačnice (EKSRP)

Prijavitelj:  Občina Ravne na Koroškem

Partnerji: Koroški pokrajinski muzej, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

Trajanje operacije:

1. Faza: 01. 12. 2020 – 31. 08. 2021

2. Faza: 01. 02. 2021 – 31. 01. 2023

 

Muzej železarstva, Štauharija, skrbi za prikaz bogate kulturne dediščine na Ravnah na Koroškem. Učinki vključitve tradicionalne ročne kovačnice v muzejsko ponudbo bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti muzejske dejavnosti, odprle se bodo možnosti oblikovanja novih integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Občine Ravne na Koroškem in Koroške regije.

 

Celotni opis operacije:

Fit za življenje 2 (EKSRP)

Prijavitelj: Judo klub Ravne na Koroškem

Partnerji: ŠC Ravne na Koroškem – Gimnazija Ravne, Nov’na razvoj d.o.o., Društvo sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

Trajanje operacije:

1. Faza: 1. 2. 2021 – 30. 5. 2021

2. Faza: 1. 6. 2021 – 30. 9. 2022

 

Fit za življenje 2 gradi na pozitivnih izkušnjah izvedbe prve operacije v letih 2019/2020. Osrednji namen operacije je krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter dostopnosti prostočasnih programov za različne skupine prebivalcev Mežiške doline in promocija okolju prijaznih pristopov pri organiziranju prostočasnih aktivnosti. Operacija naslavlja več konkretnih izzivov, povezanih z gibanjem in športom, ki so bili opaženi med izvedbo prve operacije. Pripravljeni in izvedeni bodo celostni programi počitniških aktivnosti za otroke. Usposobljeni bodo trenerji za izvedbo inkluzivnega juda – programa namenjenega osebam z omejitvami. Za starejše občane bo izveden tečaj varnega padanja, saj so poškodbe pri padcih vedno bolj pogoste. Pripravljena bo kampanja ozaveščanja staršev, trenerjev, mladih športnikov in širše javnosti o pomenu ustrezne prehrane mladih športnikov.

 

Celotni opis operacije:

Doživljajski park Poseka (EKSRP)

Prijavitelj: Občina Ravne na Koroškem

Partnerji: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center

Trajanje operacije:

1. Faza: 01. 01. 2021 – 31. 08. 2021

2. Faza: 01. 09. 2021 – 31. 08. 2022

 

Cilj operacije je nadgraditi in povečati turistično in športno ponudbo na Ravnah na Koroškem, da bi privabili čim več domačih in tujih gostov. Doživljajski park obiskovalcem ponuja kombinacijo zdrave telesne aktivnosti in z adrenalinom navdane zabave. Bistvo je premagovanje posameznih ovir od platforme do platforme, po različnih vajah, ki jih delimo na: plezalne, pohodne, viseče in “vozeče.” Postavitev športno-adrenalinskega doživljajskega parka na Poseki bo razširila že tako obsežno športno infrastrukturo na Ravnah. Unikaten turistični produkt na tem območju bo povečal prestiž mesta in prinesel dodaten doprinos drugim lokalnim ponudnikom kot so gostinci, trgovine, ostale turistične točke.

 

Celotni opis operacije: