Dobrodošli na spletnih straneh LAS Mežiške doline

V srcu koroške doline leži vse, kar rabiš.
Lepo je tukaj.

Pod okriljem LAS Mežiške doline se izvajajo tri vrste operacij

Operacije izbrane Javnem pozivu LAS, ki jih potrdi Upravni odbor

Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, ki jih potrdi Skupščina in jih izvaja LAS

Operacije sodelovanja LAS, ki jih LAS Mežiške doline izvaja v partnerstvu s slovenskimi in tujimi LAS

Aktualno

las-md-fallback
V okviru LAS Mežiške doline se trenutno izvaja 5 operacij. Pet operacij, sprejetih na 3. Javnem pozivu še čaka na odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Slika1
S projektom Čebela BERE med želimo razširiti pomen čebel in čebelarstva na Koroškem, ter vzpodbuditi zanimanje za lokalno knjižnico med prebivalci vseh generacij.

Naše storitve

Spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja Mežiške doline,

S podporo evropskih sredstev na območju spodbujamo aktivni in zdrav življenjski slog prebivalcev

Zagotavljamo infrastrukturo za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje v Mežiški dolini

Prizadevamo si za razvoj dejavnosti za prosti čas in kulturnih dejavnosti

Podpiramo aktivnosti mladih

Operacije izbrane Javnem pozivu LAS, ki jih potrdi Upravni odbor