• Version
  • Prenesi 0
  • Velikost datoteke 5.62 MB
  • Prenosov 1
  • Ustvarjeno 23. marca, 2021
  • Posodobljeno 24. marca, 2021

Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja razvojnih operacij, 1 sprememba, čistopis 16. 2. 2017