esrr            EC          esrp          srrs 3    

REZULTATI IZBORA I. JAVNEGA POZIVA LAS MEŽIŠKE DOLINE

Obveščamo vas, da smo zaključili izbor operacij, ki so prispele na I. javni poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP.

Na I. javni poziv je do 15.2.2017 prispelo 16 vlog. Ocenjevalna komisija je potrdila 9 vlog.

Seznam potrjenih operacija sofinanciranih iz sklad EKSRP:

OPERACIJA

PRIJAVITELJ IN PARTNERJI

POSEKA FLOWTRAIL

PRIJAVITELJ: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne (ZKŠTM)

PARTNERJI: Občina Ravne, Kolesarski klub Ravne

DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE

PRIJAVITELJ: Društvo kmetic Mežiške doline

PARTNERJI: Sadjarsko društvo Mežiške doline, Čebelarsko društvo Prevalje

NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD

PRIJAVITELJ: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne (KOK)

PARTNERJI: Koroški pokrajinski muzej

IP 3E TURIZEM

PRIJAVITELJ: Zavod Maksiza

PARTNERJI: Športno društvo MTB Koroška, Planinsko društvo Ravne, Mojca Šport, Milan Golčer s.p.

Seznam potrjenih operacij sofinanciranih iz sklada ESRR:

       

OPERACIJA

PRIJAVITELJ IN PARTNERJI

1

AKTIVNOST IN PODJETNOST

PRIJAVITELJ: Območna obrtno - podjetniška zbornica (OZZ Ravne)

PARTNERJI: A.L.P. Peca d.o.o., OŠ Prežihovega Voranca Ravne

2

BIVALNE ENOTE

PRIJAVITELJ: Občina Ravne

PARTNERJI: Center za socialno delo Ravne, Društvo koroški medgeneracijski center (KMC),

3

MREŽENJE OSKRBE NA DOMU

PRIJAVITELJ: Koroški medgeneracijski center (KMC)

PARTNERJI: Občina Ravne, Občina Mežica, Občina Črna

4

DAJ MI PRILOŽNOST , DA (SO)DELUJEM

PRIJAVITELJ: Koroški mladinski kulturni center Kompleks

PARTNERJI: Zavod Petida, Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometni klub Peca, Kulturno društvo Leše, Boštjan Gorenšek s.p., Občina Ravne, Občina Črna, Kulturno društvo drugi zvoki

A.L. P. Peca, d.o.o. vodilni partner LAS Mežiške doline