Obveščamo vas, da je bila sprejeta sprememba Uredbe CLLD. Objavljena je v Uradnem listu 23/2018. Čistopis spremenjene Uredbe lahko najdete tudi tukaj

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je od Agencije Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbe o potrditvi desetih operacij, ki bodo sofinancirane iz sklada EKSRP, v skupni višini 634.598 EUR.

Od tega so bile potrjene štiri skupne operacije območja LAS Mežiške doline, pet operacij izbranih na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline ter operacija MED-O-VITA, ki je operacija sodelovanja med 3 slovenskimi in enim hrvaškim LAS.

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline je konec oktobra prejela tudi obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o potrditvi štirih operacij, ki jih je predložila na MGRT in bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v skupni višini odobrenih sredstev 182.283 EUR.

Potrjene so bile tri operacije, ki so bile predhodno izbrane na I. javnem pozivu LAS Mežiške doline in ena skupna operacija območja LAS Mežiške doline.

LAS Mežiške doline s potrjenimi operacijami z obeh ministrstev zasleduje svoje zastavljene cilje za  uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju štirih občin LAS Mežiške doline v obdobju 2014-2020.


vodenje in animacija


Čebelarstvo v Mežiški dolini je dobro razvito in vtkano v vsakdanje življenje prebivalcev, zato se je LAS Mežiške doline odločila pristopiti k operaciji sodelovanja MED – O– VITA.

MED – O – VITA  je operacija sodelovanja v kateri  sodelujemo štirje partnerji, trije iz Slovenije (LAS Loškega pogorja, LAS s CILJem in LAS Mežiške doline) in eden iz Hrvaške (LAG Istočna Istra).  Operacijo smo začeli izvajati v decembru 2017, zaključili pa jo bomo v oktobru 2019. Operacijo sofinancirajo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in posameznih udeleženci operacije, na območju LAS Mežiške doline izvedbo podpirajo vse štiri občine (Ravne, Prevalje, Mežica in Črna).

Osnovni namen operacije je poživitev čebelarske dejavnosti  na raznih področjih od zasajanja medovitih rastlin, do obnove in graditve novih čebelnjakov, gradnje čebelarskih učnih poti, medsebojnega spoznavanja čebelarjev in izmenjava izkušenj, prenašanje znanja in pomembnosti čebelarstva področni javnosti in podobno. VEČ


zgodbe rok in krajev

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI


Operacije oddane na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (sklad EKSRP)

Skupne operacije območja LAS:
Mežiška dolina v gibanju; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 217.459,08 EUR
Vrednost sofinanciranja: 150.732,83 EUR

Tržnice v Mežiški dolini; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 311.383,12 EUR
Vrednost sofinanciranja: 196.295,51 EUR

AED rešuje življenja; Odločba z dne 1.9.2017
Vrednost operacije: 19.979,92 EUR
Vrednost sofinanciranja: 15.368,00 EUR

Turistični produkti v Mežiški dolini; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 135.336,86 EUR
Vrednost sofinanciranja: 99.730,16 EUR

 Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

Operacije sodelovanja LAS:

MED-O-VITA; Odločba z dne 29.11.2017
Vrednost operacije: 105.857,45 EUR
Vrednost sofinanciranja: 79.955,87 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ

 

Operacije izbrane na I.Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

IP 3E turizem; Odločba z dne 7.9.2017
Vrednost operacije: 39.443,60 EUR
Vrednost sofinanciranja: 31.480,78 EUR

Poseka flow trail; Odločba z dne 2.10.2017
Vrednost operacije: 35.261,00 EUR
Vrednost sofinanciranja: 29.971,85 EUR

Društva Mežiške doline;Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 19.205,21 EUR
Vrednost sofinanciranja: 12.484,89 EUR


Na hribu grad, v gradu zaklad; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 21.342,66 EUR
Vrednost sofinanciranja: 12.403,34 EUR


Gorsko kolesarski poligon; Odločba z dne 15.11.2017
Vrednost operacije: 10.734,40 EUR
Vrednost sofinanciranja: 6.174,84 EUR

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

 

Operacije oddane na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo (sklad ESRR)

Potrjene operacije

Skupne operacije:

Urbana ureditev Mežiške doline; Odločba z dne 12. 1. 2018
Vrednost operacije:  163.528,92 EUR
Vrednost sofinanciranja: 95.000,00 EUR

Operacije izbrane na I. Javnem pozivu LAS Mežiške doline:

Aktivnost in podjetnost; Odločba z dne 12. 1. 2018
Vrednost operacije:  48.506,10 EUR
Vrednost sofinanciranja: 36.401,60 EUR

Daj mi priložnost, da (so)delujem; Odločba z dne 13. 2. 2018
Vrednost operacije:  36.863,91 EUR
Vrednost sofinanciranja: 28.140,27 EUR

Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk; Odločba z dne 13. 2. 2018
Vrednost operacije:  28.763,03 EUR
Vrednost sofinanciranja: 22.741,57 EUR

Operacija je še v postopku potrjevanja

Operacije sodelovanja LAS:

Zgodbe rok in krajev

Več o operacijah si lahko preberete TUKAJ 

Seznam oddanih operacij kontrolnim organom za potrjevanje operacij

ZGODBE ROK IN KRAJEV

Priložnost za rokodelce : Operacija »ZGODBE ROK IN KRAJEV«

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato se je LAS Mežiške doline odločil, da pristopi k izvajanju operacije »ZGODBE ROK IN KRAJEV« v katero se je vključilo 11 slovenskih LAS.

VEČ O OPERACIJI