Krožni način življenja

Zadnje novice

Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina in tako izkoristimo ves njegov potencial. S preoblikovanjem obstoječih modelov iz linearnega v učinkovitejši, krožni model gospodarjenja z viri, bomo zagotovili varnost oskrbe z viri, ki je ključnega pomena za blaginjo gospodarstev in podjetij v prihodnosti. V okviru operacije bomo izvajali delavnice, predavanja in izobraževanja z lokalnimi podjetniki, učenci različnih šol v Mežiški dolini in člani Medgeneracijskega centra.

S tem bomo zvišali nivo informiranosti in tudi zainteresiranosti predstavnikov malega gospodarstva za tematiko prehajanja v krožno gospodarstvo, informirali in ozaveščali otroke in mladino Mežiške doline o pomenu Krožnega načina življenja in dvignili nivo informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev – od najmlajših do najstarejših – o pomenu učinkovite rabe virov na vseh področjih življenja – dom, služba, šola, …

Več novic