Brezplačni prevozi

Zadnje novice

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S to operacijo želimo starejšim, kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti, da se bodo lahko udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in nenazadnje tudi trgovino.

Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

 

Več novic