Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 17. 11. 2017 – 31. 5. 2018

 

Skupna operacija območja LAS Mežiške doline je bila namenjena dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralno podeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. V okviru operacije so bile obnovljene nekatere skulpture Forma Viva na Ravnah, pripravljen in izveden je bil gledališki projekt »Naredimo Forma Vivo živo«, vzpostavilo se je trženje blagovne znamke »Forma Viva Ravne«. Na območju Občine Prevalje so bile postavljene informacijske in panoramske table na 7 razglednih točkah, v turistični vasi Šentanel je bil postavljen daljnogled, označene so bile tematske in kolesarske poti v krajevnih skupnostih Leše, Holmec in Šentanel. V centru Mežice so postavili interpretacijsko tablo za turiste in obiskovalce kraja. V Črni na Koroškem je bila postavljena tematska pot »Pot olimpijcev«, urejena je bila turistična točka »Naravni park Bistra«.

Več novic