Skupščina LAS potrdila III. spremembo SLR

Zadnje novice

Ministrstvo gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), je v letu 2020 razdelilo preostala sredstva sklada, namenjena programu CLLD, med delujoče LAS v Sloveniji.
LAS Mežiške doline so bila dodeljena dodatna sredstva iz ESRR v višini 159.704,33€. Zaradi dodatnih sredstev smo pripravili III. Spremembo SLR, v kateri smo razporedili dodatna sredstva v finančnih tabelah.
V SLR se spremeni poglavje 16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz uredbe v skladu s finančnim okvirjem. Posledično se spremenijo tudi zneski v ostalih tabelah SLR.
Zaradi prejetih dodatnih sredstev, se zviša finančni okvir ESRR za operacije, ki zdaj znaša 597.279,33€ in skupni finančni okvir LAS Mežiške doline za operacije, ki zdaj znaša 1.524.022,48€.

V SLR se spremenijo preglednice:
Preglednica 18: Specifični cilji, kazalniki in mejne vrednosti (str. 50 – 51)
Preglednica 21: Ukrepi za dosego ciljev SLR (str. 70 – 71))
Preglednica 22: Razdelitev sredstev po posameznem skladu (str. 93)
Preglednica 23: Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih (str. 94)
Preglednica 24: Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja (str. 94)

 

Povezava do Strategije lokalnega razvoja.

Več novic