Objavljeno povabilo k članstvu v lokalnem partnerstvu LAS Mežiške doline v programskem obdobju do leta 2027

Zadnje novice

Partnerstvo LAS Mežiške doline vabi zainteresirano javnost z območja občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, da se včlani v lokalno partnerstvo, ki bo pod imenom LAS Mežiške doline delovalo tudi v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027.

K sodelovanju vabimo predstavnike:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi …);
  • ekonomskega sektorja (podjetja, s. p.-ji, nosilci dop. dej. na kmetijah, zadruge …);
  • zasebnega sektorja ( fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije …).

 

Tudi v novem programskem obdobju bo partnerstvo LAS Mežiške doline funkcioniralo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER/CLLD. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov. Z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi upravljajo izključno lokalne akcijske skupine, torej tudi LAS Mežiške doline upravlja s sredstvi dodeljenimi za naše območje.

V novem programskem obdobju bomo tako lahko nepovratna sredstva črpali iz dveh različnih evropskih skladov:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Kot člana LAS vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije Lokalnega Razvoja za programsko obdobje do leta 2027  (SLR). Prav tako boste imeli pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LAS, ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Javni poziv za vstop v članstvo LAS Mežiške doline je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok za pristop novih članov v novem programskem obdobju pa je ČETRTEK, 9. FEBRUAR 2023.

Javni poziv in pristopno izjavo za vstop v članstvo LAS Mežiške doline najdete na povezavi TUKAJ.

 Dodatne informacije: A.L.P. PECA d.o.o., vodilni partner LAS, 059 091 080 (Viktorija Barbič)

 Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj razvijamo lokalno okolje!

Več novic