Uspešno izvedena 15. seja skupščine LAS Mežiške doline

Zadnje novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sta na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Območje LAS Mežiške doline bo tudi v novi  finančni perspektivi zajemalo občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, zato bo LAS Mežiške doline nadaljevala z delom v enakem obsegu.

Pri LAS Mežiške doline smo preverili interes za nadaljevanje članstva vseh partnerjev. Izstopno izjavo je podalo 11 članov, pridružilo pa se nam je 13 novih partnerjev, torej imamo sedaj 54 članov.

Pripravili smo spremembo Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mežiške doline za programsko obdobje 2021-2027, po navodilih Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in jo posredovali članom v pregled.  15. redne seje skupščine LAS, v torek, 14.2.2023, se je udeležilo 47 članov in potrdilo prenovljeno pogodbo.

V naslednjih dneh bomo na MKGP poslali vlogo s potrebnimi dokazili in zaključili prvo fazo ustanavljanja LAS. Druga faza zahteva izdelavo Strategije lokalnega razvoja do 31. julija 2023.

Pri pripravi SLR pa potrebujemo pomoč članov, saj moramo vključiti želje in potrebe lokalnega okolja. To bomo storili z dvema krogoma delavnic po vseh občinah Mežiške doline. Predvidem potek priprave SLR:

  • Objava poziva za nabor projektnih idej in predlogov za vključitev v SLR, na spletni strani LAS – februar 2023
  • Prvi krog delavnic – sodelovanje udeležencev pri SWOT analizi in hkrati zbiranje predlogov in pobud za oblikovanje ukrepov SLR – prva polovica marca 2023,
  • Drugi krog delavnic – predstavitev orisa SLR s predlogom ciljev in ukrepov – mnenje udeležencev, dopolnjevanje, popravki…- prva polovica aprila 2023,
  • Oblikovanje predloga SLR in javna objava, zbiranje mnenj, predlogov,… – druga polovica aprila,
  • SLR v pregled članom LAS Mežiške doline, dopolnjevanje, popravki – prva polovica maja 2023,
  • 16. redna seja Skupščine LAS MD in potrditev SLR – v sredini maja 2023.

 

O poteku bomo sproti objavljali na naši spletni strani, člane pa bomo k sodelovanju pozvali po e-pošti.

    

 

 

Več novic