Strategija lokalnega razvoja za obdobje do 2027 potrjena na 16. redni seji skupščine LAS Mežiške doline.

Zadnje novice

Danes, 18. julija 2023 je potekala 16. redna seja skupščine LAS Mežiške doline. Člani partnerstva so predhodno prejeli predlog Strategije lokalnega razvoja 2021-2027 in se z jim seznanili. Na seji skupščine so vsebino SLR tudi potrdili.

Člani partnerstva so nato glasovali o sklepu:

Skupščina LAS Mežiške doline je obravnavala Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mežiške doline za obdobje do leta 2027 in jo potrjuje.

Sklep je bil s 35 glasovi soglasno potrjen.

 

 

Več novic