1. Javni poziv za izbor operacij LAS Mežiške doline

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 19. 12. 2016 objavlja 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline,
v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Javni poziv bo odprt do petka, 15. 02. 2017.

Dodatne informacije o javnem pozivu:

  • Po elektronski pošti: viktorija.barbic@las-md.si
  • Po telefonu: 059 091 080, vsak delovni dan med 8.00  – 13.00
  • Osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja A.L.P. Peca, d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem

Zadnji rok za oddajo vprašanj: 31.1.2017 do 12.00.

3. javni poziv za izbor operacij LAS Mežiške doline_EKSRP

Povezava do Uredbe CLLD
Povezava do Strategije Lokalnega razvoja LAS Mežiške doline