Vabilo k sodelovanju pri pripravi Strategije Lokalnega Razvoja za območje Mežiške doline

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline začenja postopek priprave Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) za območje Mežiške doline za programsko obdobje 2021 – 2027!

Pri pripravi SLR se bomo ravnali po principu CLLD/LEADER »od spodaj navzgor« in v vse aktivnosti vključevali partnerje in zainteresirano javnost z območja LAS Mežiške doline.

Naša SLR bo omogočala uresničevanje izzivov v lokalnem okolju, prožnost pri doseganju ciljev in odgovarjala dejanskim potrebam Mežiške doline. Odpirala bo nove možnosti in priložnosti za razvoj našega območja.

Ker želimo pripraviti strategijo, ki bo izhajala iz dejanskih potreb okolja, vabimo k sodelovanju vse zainteresirane lokalne deležnike iz gospodarstva, nevladnega in javnega sektorja.

Več informacij dobite s klicem na telefonsko številko: 059 091 080 (Viktorija Barbič)

Pridružite se nam na eni izmed delavnic, ki jih bomo izvedli po krajih Mežiške doline:

 

Ponedeljek, 13.3.2023

 

Vresova dvorana, Občine Prevalje, Trg 2 A Prevalje Ob 16.00
Sreda, 15.3.2023 Sejna soba, Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem Ob 16.00
Četrtek, 16.3.2023 Sejna soba, Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem Ob 16.00
Ponedeljek, 20.3.2023

 

Sejna soba Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica Ob 16.00

 

 

 

Uspešno izvedena 15. seja skupščine LAS Mežiške doline

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, sta na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Območje LAS Mežiške doline bo tudi v novi  finančni perspektivi zajemalo občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, zato bo LAS Mežiške doline nadaljevala z delom v enakem obsegu.

Pri LAS Mežiške doline smo preverili interes za nadaljevanje članstva vseh partnerjev. Izstopno izjavo je podalo 11 članov, pridružilo pa se nam je 13 novih partnerjev, torej imamo sedaj 54 članov.

Pripravili smo spremembo Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mežiške doline za programsko obdobje 2021-2027, po navodilih Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in jo posredovali članom v pregled.  15. redne seje skupščine LAS, v torek, 14.2.2023, se je udeležilo 47 članov in potrdilo prenovljeno pogodbo.

V naslednjih dneh bomo na MKGP poslali vlogo s potrebnimi dokazili in zaključili prvo fazo ustanavljanja LAS. Druga faza zahteva izdelavo Strategije lokalnega razvoja do 31. julija 2023.

Pri pripravi SLR pa potrebujemo pomoč članov, saj moramo vključiti želje in potrebe lokalnega okolja. To bomo storili z dvema krogoma delavnic po vseh občinah Mežiške doline. Predvidem potek priprave SLR:

 • Objava poziva za nabor projektnih idej in predlogov za vključitev v SLR, na spletni strani LAS – februar 2023
 • Prvi krog delavnic – sodelovanje udeležencev pri SWOT analizi in hkrati zbiranje predlogov in pobud za oblikovanje ukrepov SLR – prva polovica marca 2023,
 • Drugi krog delavnic – predstavitev orisa SLR s predlogom ciljev in ukrepov – mnenje udeležencev, dopolnjevanje, popravki…- prva polovica aprila 2023,
 • Oblikovanje predloga SLR in javna objava, zbiranje mnenj, predlogov,… – druga polovica aprila,
 • SLR v pregled članom LAS Mežiške doline, dopolnjevanje, popravki – prva polovica maja 2023,
 • 16. redna seja Skupščine LAS MD in potrditev SLR – v sredini maja 2023.

 

O poteku bomo sproti objavljali na naši spletni strani, člane pa bomo k sodelovanju pozvali po e-pošti.

    

 

 

Objavljeno povabilo k članstvu v lokalnem partnerstvu LAS Mežiške doline v programskem obdobju do leta 2027

Partnerstvo LAS Mežiške doline vabi zainteresirano javnost z območja občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, da se včlani v lokalno partnerstvo, ki bo pod imenom LAS Mežiške doline delovalo tudi v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027.

K sodelovanju vabimo predstavnike:

 • javnega sektorja (občine, javni zavodi …);
 • ekonomskega sektorja (podjetja, s. p.-ji, nosilci dop. dej. na kmetijah, zadruge …);
 • zasebnega sektorja ( fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije …).

 

Tudi v novem programskem obdobju bo partnerstvo LAS Mežiške doline funkcioniralo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER/CLLD. Gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov. Z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi upravljajo izključno lokalne akcijske skupine, torej tudi LAS Mežiške doline upravlja s sredstvi dodeljenimi za naše območje.

V novem programskem obdobju bomo tako lahko nepovratna sredstva črpali iz dveh različnih evropskih skladov:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Kot člana LAS vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije Lokalnega Razvoja za programsko obdobje do leta 2027  (SLR). Prav tako boste imeli pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LAS, ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Javni poziv za vstop v članstvo LAS Mežiške doline je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok za pristop novih članov v novem programskem obdobju pa je ČETRTEK, 9. FEBRUAR 2023.

Javni poziv in pristopno izjavo za vstop v članstvo LAS Mežiške doline najdete na povezavi TUKAJ.

 Dodatne informacije: A.L.P. PECA d.o.o., vodilni partner LAS, 059 091 080 (Viktorija Barbič)

 Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj razvijamo lokalno okolje!

Udeležba v programu Razmigajmo se za trajnostno mobilnost.

V januarju smo pričeli z izvedbo zadnje športne aktivnosti v okviru programa Razmigajmo se za trajnostno mobilnost – Intenzivna vadba z osnovami boksa za ženske. Žal se v letošnjem letu projekt Skupaj za varni jutri končuje in s tem tudi naše športne aktivnosti. Upamo, da bodo udeleženci še naprej prideno trenirali in skrbeli za svoje dobro počutje.

Zbrali smo število udeležencev po posamezni aktivnosti:

 • Tečaj samoobrambe in varnega padanja: 18
 • Plavanje in savna: 10
 • Funkcionalna vadba: 20
 • Nordijska hoja: 25
 • Joga: 21
 • Kolesarski dan: 11
 • Spinning: 16
 • Intenzivna vadba z osnovami boksa za ženske: 25

Spremljajte nas še naprej, saj bomo v prihodnosti vsekakor izvajali projekte, namenjene zdravju in dobremu počutju lokalnega prebivalstva!

Novoletne zaobljube in telovadba

Kolikokrat ste novoletne zaobljube zapisali na papir in jih pustili čakati na pravi trenutek, da jih uresničite? Verjamemo, da ste imeli dobre namene, a ste hitro obupali. Morda niste bili dovolj motivirani za začetek ali pa ste si zadali težko nalogo, pred katero ste »odnehali«, še preden ste poskusili. In morda ste v novo leto vstopili sproščeni in razbremenjeni, z mislijo, da bo vse prišlo samo od sebe. Vsekakor je praznične evforije konec, januar pa že odšteva dneve. Torej, naj bo letošnje leto nepozabno in drugačno! Če še niste, je zdaj pravi čas, da začnete uresničevati svoje novoletne zaobljube.

Uresničitev novoletnih zaobljub pa bomo brezplačno omogočili 25 udeleženkam tečaja intenzivne vadbe in osnove boksa za ženske. Vadbo bomo izvedli v okviru programa Razmigajmo se za trajnostno mobilnost, ta pa je eden od osrednjih delovnih točk projekta Skupaj za varni jutri. Glavna tematika projekta je zdravje, zato smo nakupili AED aparate, izvajamo tečaje temeljnega postopka oživljanja, izvajamo predavanja na temo zdravega načina življenja in ponujamo brezplačne športne aktivnosti.

Naša želja je, da z brezplačnimi vadbami lokalnemu prebivalstvu približamo pomen gibanja za dvig kakovosti življenja in boljše počutje. Upamo, da bodo udeleženci ostali aktivni tudi po koncu vadbe in da bodo svoje izkušnje delili naprej, saj vemo, da ima dobra beseda moč med prijatelji in znanci.

Projekt izvajamo partnerji LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje in LAS Mežiške doline.

Klepet ob medeni kavi in predavanje: Brez čebel ne bo življenja

V petek, 11. novembra, je bilo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem veliko čebelarjev in ljubiteljev čebelarstva, čebel in medu … Ob zaključku projekta Čebela BERE med, ki so ga partnerji LAS Mežiške doline, Občina Ravne na Koroškem, Koroška Osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem ter Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem uspešno pripeljali do konca, je potekalo zanimivo druženje ob dobri medeni kavi v naši lepi grajski kavarni Eleonora.

Prisluhnili smo predavanju ”Brez čebel ne bo življenja” Matjaža Levičarja, ki čebelari na ekološki način z 240 čebeljimi družinami in ima večletne izkušnje s čebelarjenjem v JV Aziji. Leta 2013 je prejel naziv mednarodni čebelarski inštruktor, ki mu ga je podelila Čebelarska zveza Kambodže. Je član delovne skupine za čebelarstvo na MKGP, član upravnega odbora Slovenskega združenja poklicnih čebelarjev, tržno usmerjen čebelar ČZS in član upravnega odbora Združenja ekoloških čebelarjev.

Številni obiskovalci so prisluhnili in izvedeli veliko koristnih informacij Matjaža Levičarja. Podal je namreč konkretne nasvete čebelarjem, kako se soočati s podnebnimi spremembami in kako lahko posamezniki in društva ukrepajo za boljši jutri.

»Si sapis, sis apis«. (Če si moder, bodi kot čebela.)

Tema predavanja sicer predstavlja le delček Evropskega zelenega dogovora, katerega pot naj bi določala Evropo v letu 2050, kot prvo podnebno nevtralno celino. Verjamemo, da dogodki kot je ta, spodbujajo in opozarjajo vse nas na odgovornosti, ki jih nosimo.

Za glasbeno popestritev dogodka je s čarobnimi melodijami poskrbela Ditka.

Dogodek je, skupaj Čebelarskim društvom Ravne na Koroškem, organizirala LAS Mežiške doline. Sponzor dogodka pa je bila Europa Direct Koroška, ki deluje pod okriljem A.L.P. Peca.

Naj medi!

Objavljen je 4. Javni poziv LAS

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 15. 11. 2022 objavlja 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz sklada EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Podrobnosti o 4. Javnem pozivu najdete na POVEZAVI.

Vabilo na klepet ob medeni kavi in predavanje: Brez čebel ne bo življenja

Vabimo vas na klepet ob medeni kavi in predavanje Matjaža Levičarja:

BREZ ČEBEL NE BO ŽIVLJENJA

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM, 11. NOVEMBRA, OD 17. URE NAPREJ

Ob zaključku projekta Čebela BERE med vas lepo vabimo na klepet ob medeni kavi v Grajsko časopisno kavarno Eleonora.

Po klepetu bomo ob 18. uri prisluhnili predavanju Matjaža Levičarja, strokovnjaka za ekološko čebelarjenje.

Za glasbeno popestritev bo poskrbela Ditka.

 

Svetovni dan srca na Ravnah

V četrtek, 29. septembra, smo tudi na Ravnah na Koroškem obeležili svetovni dan srca, ki je letos potekal pod sloganom »S srcem za vsako srce«.

Prireditev sta skupaj pripravila Koronarni klub Mežiške doline in Lokalna akcijska skupina Mežiške doline (LAS). Dogajanje se je odvijalo v okviru projekta sodelovanja LAS Skupaj za varni jutrikjer oba organizatorja uspešno sodelujeta. V projekt so vključene še občine Mežiške doline, OOZ Ravne na Koroškem in A.L.P. Peca d.o.o.. Ker gre za projekt sodelovanja, so se prireditve udeležili tudi predstavniki štirih partnerskih LAS z različnih območij Slovenije.

Prireditev je z nagovorom udeležencem pričel predsednik  Koronarnega kluba Mežiške doline Alojz Ovnič, ki je poudaril pomen zdravega življenjskega  sloga, s katerim lahko zmanjšamo obseg bolezni srca in ožilja. Svečan pridih so prireditvi dale pesmi moškega pevskega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Ravne na Koroškem pod vodstvom zborovodkinje Metke Dobnik.

V nadaljevanju so se odvijale razne aktivnosti namenjene ozaveščanju ljudi o pomenu gibanja in zdrave prehrane. Predstavnika Koronarnega kluba Mežiške doline sta izvedla prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Praktične uporabe AED so se učili dijaki Gimnazije Ravne, kasneje pa še ostali udeleženci prireditve. Predstavniki Društva diabetikov Mežiške doline so merili krvni tlak tistim, ki so to želeli. V nadaljevanju je Berta Jež zbranim predstavila nordijsko hojo, ki je ena najbolj zdravih oblik rekreacije. Udeleženci so pod njenim vodstvom izvedli vaje za ogrevanje.

Ob svetovnem dnevu srca pa so se »špilali« tudi otroci iz OŠ Prežihovega Voranca, ki so se pod mentorstvom Helene Pavlič iz Območne enote NIJZ Ravne  družili v prostorih Pionirske knjižnice.  Sonja Jeram, prav tako iz OE NIJZ Ravne, je predstavila vpliv hrupa na zdravje ljudi. Okoljski hrup ima na zdravje ljudi lahko več negativnih učinkov. Med temi učinki so: poškodbe sluha, motnje spanja, vznemirjenost, zmanjšanje učinkovitosti pri delu ali učenju, motnje pri pogovoru, vpliv na delovanje srčno-žilnega sistema, psihofiziološki učinki in vpliv na socialno vedenje. Na ogled so postavili tudi informativne brošure zloženke o osveščanju zdravja.

Dogodek se je zaključil z zanimivim predavanjem Tamare Miler z naslovom »BITI«.

Zaradi deževnega vremena dogodka ni bilo mogoče izvesti v zelenem objemu Grajskega parka, kot je bilo sprva načrtovano, zato je druženje potekalo v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah.

Oba prireditelja se iskreno zahvaljujeta Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika za gostoljubnost in vso pomoč, da se je lahko na primeren način obeležili svetovni dan srca.

 

 

 

Zapisala:

Danica H.

Zdravo v jesen – začeli smo tečaj joge

Razumevanje tega, kaj je joga v resnici, je zelo široko. Nekateri pod prakso joge razumejo prakso asan, nekateri meditacijo, spet drugi sprostitev… Joga je v svojem bistvu stanje in hkrati metoda, ki nas temu stanju približa.

Joga je znanost. Je znanost o pravilnem življenju. Namenjena je vključevanju v vsakodnevno življenje. Deluje na vse vidike človeka: na fizičnega, vitalnega, mentalnega, emocionalnega, psihičnega in spiritualnega.

Poleg tega pa je joga tudi vedno bolj priljubljena vrsta rekreacije v zahodnem svetu, saj pomaga proti mnogim težavam modernega sveta: stres, preobremenjenost, pomanjkanje gibanja, pritisk družbe…

LAS Mežiške doline izvaja projekt Skupaj za varni jutri, v okviru katerega izvajamo program Razmigajmo se za trajnostno mobilnost, ki vključuje raznovrstne športne aktivnosti, z namenom širiti zavest o pomenu gibanja za zdravje in motivirati ljudi k telesni aktivnosti.

V ponedeljek, 5. septembra 2022 smo začeli z izvedbo tečaja joge s Tamaro Miler. Udeleženke so po dveh izvedbah zadovoljne in menijo, da se bodo z jogo ukvarjale tudi po koncu tečaja.

Spremljajte spletno stran LAS Mežiške doline za novice o brezplačnih športnih aktivnostih!

Brezplačni tečaj nordijske hoje

LAS Mežiške doline izvaja projekt Skupaj za varni jutri. Del projekta je tudi program Razmigajmo se za zdravje, v okviru katerega organiziramo razne športne aktivnosti.

Vabimo vas na brezplačni tečaj nordijske hoje.

Uvodno srečanje bo potekalo v okviru prireditve ob Svetovnem dnevu srca, ki bo potekala 29. septembra v Grajskem parku Ravne na Koroškem. Vabilo na prireditev najdete tukaj.

Prireditev bo potekala od 10.30 do 12.30, nato pa se bo zaključila s predavanjem BITI s Tamaro Miler v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

Udeležba na uvodnem srečanju, ki bo v dopoldanskem času, ni obvezna.

Vadba nordijske hoje se bo nadaljevala vsak naslednji četrtek od 6. 10. 2022 do 27. 10. 2022, od 17. ure dalje.

Na voljo je 10 prostih mest – prijave sprejemamo do zapolnitve skupine, zato pohitite s prijavo.

Za udeležbo je potrebna športna oprema, palice za nordijsko hojo pa vam priskrbimo mi.

Nordijska hoja se je razvila iz smučarskega teka in je bistveno drugačna oblika rekreacije, kot pri nas bolj uveljavljeno pohodništvo. Več o prednostih nordijske hoje najdete TUKAJ.

Zainteresirani se lahko o prostih mestih pozanimate na e-mail naslovu martin.barbic@alppeca.si, ali na telefonski številki 02 82 17 860.

Prihrani z aktivno mobilnostjo – potuj sebi in okolju prijazneje

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline izvaja projekt Skupaj za varni jutri. Del projekta je tudi program Razmigajmo se za zdravje, v okviru katerega organiziramo dogodek:

PRIHRANI Z AKTIVNO MOBILNOSTJO – POTUJ SEBI IN OKOLJU PRIJAZNEJE

Gibanje pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje. Zato čim več krajših poti opravimo peš ali s kolesom. Prav tako sta hoja in kolesarjenje neodvisna od cen energentov in ob skrbi za planet še dodatno prihranimo.

V torek, 20. 9. 2022 bomo kolesarili od Raven na Koroškem, do OŠ Franja Goloba na Prevaljah, kjer se bomo na kratko odpočili, nato pa se bomo odpeljali do Grajskega parka na Ravnah na Koroškem, kjer se bomo pridružili pestremu, gibalnemu dogajanju ob tednu mobilnosti.

Dobimo se ob 14.15, pred občinsko stavbo na Ravnah.

Z nami lahko kolesarite z lastnimi kolesi, ali pa si sposodite kolo iz Ravenskega sistema izposoje koles Picikl. Na voljo bo 20 koles.

VABLJENI!

Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini (ESRR)

Prijavitelj operacije:  LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem

Izvedba operacije:  1. Faza: 18. 3. 2022 – 30. 9. 2022

2. Faza: 1. 10. 2022 – 30. 6. 2023

 

Območje vseh štirih občin Mežiške doline se že več let sooča z različnimi negativnimi trendi, ki vplivajo tudi na področje medgeneracijskega povezovanja. Na eni strani so zato potrebni ukrepi za omejevanje odliva prebivalstva, na drugi strani pa ukrepi za zagotavljanje primerne kakovosti življenja prebivalcev na območju Mežiške doline.

V času epidemije COVID-19 so se v luči zajezitve epidemije tudi v Sloveniji uvajale različne omejitve, ki so zgoraj omenjene težave še poglobile. Z omejitvami se soočamo že dve leti. Najpogosteje gre za omejitve gibanja in druženja, kar pa je lahko za ljudi, ki smo družabna bitja, izredno težko.

Ukrepi so še najbolj prizadeli starejšo populacijo, ki že sicer močno občuti posledice socialne izolacije. Osamljenost je eden najhujših pojavov v starosti, ki določa kakovost človekovega življenja. Posledice osamljenosti in zmanjšane aktivnosti pri starejši populaciji, ki je nastala kot stranski produkt ukrepov socialne izolacije ob epidemiji covida-19, nam bodo ostale tudi potem, ko bomo virus premagali. Prav tako nam je epidemija prinesla zapiranje šol in s tem omejevanje aktivnosti mladih. Dejstvo je, da so slovenski otroci in mladostniki ostali doma najdlje od vseh otrok v Evropski uniji, saj smo vrtce, šole in fakultete zapirali med prvimi, odpirali pa med zadnjimi. Ta ukrep pa je na žalost zrušil tudi medgeneracijsko sožitje in sodelovanje, ki je v preteklosti pozitivno vplivalo na različne skupine.

Kot preventivni ukrep zaščite pred boleznijo, ki jo povzroča virus covid -19, se je po vsem svetu uvajal koncept socialne izolacije, po načelu – manj ko imamo stikov z ljudmi, manjša je verjetnost, da bomo zboleli. Zato želimo s operacijo, ki so jo pripravile skupaj vse štiri občine in vanj vključile območje celotne Mežiške doline, ponuditi pomoč in podporo ranljivim skupinam v vsakdanjem življenju po epidemiji Covida-19. Z načrtovanimi aktivnostmi želimo dvigniti kakovosti življenja ranljivih skupin na raven pred epidemijo.

Celotni opis operacije:

Okolju prijazna Mežiška dolina (ESRR)

Prijavitelj operacije:  LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem

Izvedba operacije:  1. Faza: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2022

2. Faza: 1. 10. 2022 – 31. 12. 2022

 

Varstvo okolja je varovanje zdravja. Nacionalni program o okolju in zdravju povezuje zdravstveni in okoljski sektor, rezultat pa naj bi bil usklajeno delovanje oziroma izvajanje ukrepov za izboljšanje okolja in posledično zdravja na nacionalni in lokalni ravni.

V Mežiški dolini se zavedamo pomembnosti okoljevarstva in vsega povezanega s to tematiko, zato smo sklenili partnerstvo v okviru katerega bodo posamezne občine izvajale aktivnosti, ki bodo reševale posamezne okoljske probleme na njihovem območju in s tem doprinesle k  okolju prijaznejši Mežiški dolini.

Celotni opis operacije:

Uspešno zaključen šesti Festival ČIČI – Zmeraj prinesi si koco!

V Koroški osrednji knjižnici so v četrtek in petek, 9. in 10. junija, uspešno izpeljali šesti festival ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! In Knjižne olimpijske igre.

Tokratno dogajanje je bilo v veliki meri v znamenju čebel in čebelarstva, saj je dogodek potekal v okviru projekta sodelovanja LAS Čebela BERE med!. Četrtkov dopoldan za otroke je prinesel živopisani vrvež po knjižnici. Zaradi muhastega vremena smo dogodke gostili v prostorih knjižnice. Otroci so spoznavali osnove sitotiska, se okraševali s festivalskimi ‘tatooji’, potiskavali s čebeljimi žigi in maskotami. Predšolskim otrokom so o čebelah in čebelarstvu pripovedovali člani Čebelarskega društva Ravne, v čebelarskem učnem kotičku pa so lahko z igro spoznavali svet čebel in njihov pomen za življenje.

    

Četrtkov večer je zazvenel v zvokih harfe in petju Zvezdane Novaković, vsestranske glasbene ustvarjalke in performerke, ter komorne zasedbe Grlenice.

V petek pa so se na 6. Knjižnih olimpijskih igrah pomerile ekipe sodelujočih LAS-ov in partnerskih knjižnic iz sosednjih dolin in regij v projektu Čebela bere med. Zmagala je ekipa LAS Raznolikost podeželja iz Celja, drugo mesto je pripadlo ekipi Knjižnice Ksaverja Meška iz Slovenj Gradca, tretji pa so bili naši čebelarji iz Čebelarskega društva Ravne.

foto: Nika Hölcl Praper (Fototeka KOK).

ČIČI – Zmeraj prinesi si koco!

Na pragu poletja, v sredini junija,  v Koroški osrednji knjižnici  na prav poseben način odprejo sezono poletnega branja. Tradicionalno dvodnevno festivalsko dogajanje, ki so ga poimenovali ČIČI – Zmeraj prinesi si koco!,  prebuja telo in duha, izobražuje ter zabava mlade vseh starosti. Kot vsa leta do sedaj se bodo vrstili različni dogodki, od ustvarjalnih pripovedi za najmlajše, koncertov, debat, razstave fotografij na drevesih, do čisto posebnih Knjižnih olimpijskih iger (KOI). Odmevni dogodek s črkami, besedami in knjigami povezuje generacije, odpira javne debate ter na zabaven način promovira bibliotekarsko stroko.

Dogodek bo potekal 9. 6. 2022 in 10. 6. 2022.

Četrtek, 9. junija 2022:

 • Razstava fotografij na drevesnih deblih avtoric Nike Hölcl Praper in Simone Vončina.
 • od 8.30 do 10.00 – BUČELARČEK pripoveduje:

Predšolskim otrokom bodo o čebelah in čebelarstvu pripovedovali člani
Čebelarskega društva. Otroke bo pričakal čebelarski učni kotiček in
pobližje bodo spoznali svet čebel ter njihov pomen za življenje. Program
bodo popestrili čebelji tattooji, žigi in maskote.

 • 11.00 – Delavnica Natisni si vrečko:

Delavnica v sodelovanju s podjetjem JAC, sitotisk in grafično oblikovanje,
je namenjena mladim. Ob tej priložnosti si bodo lahko sami natisnili čebelji
motiv na bombažno vrečko in se spoznali z osnovami sitotiska.

 • 18.00 – Koncert Zvezdana Novaković ZveN in Komorna zasedba Grlenice

Zvezdana Novaković: avtor projekta (vokal, harfa, looperji, kompozicije,
umetniška vodja); Komorna zasedba Grlenice: Zarja Menart, Sonca
Menart, Eva Mulej, Kaja Horvat, Petra Prosen, Neža Janša, Maja
Zagmajster
Zvezdana Novaković ZveN je vsestranska glasbena ustvarjalka in
performerka. Sprehodila se je od etna prek gledališke glasbe do z
elektroniko obogatenega eksperimentiranja. Zvezdana Novaković ZveN je
v krepkem desetletju delovala na toliko področjih in pri toliko projektih,
da jih je težko popisati. Razpon sega od gledaliških do koncertnih odrov,
od skupine Laibach do Svetlane Makarovič, od Bolgarije do Brazilije, od
starodavnih tradicij do elektronike, od lutk do uprsizoritvenih presežkov
Jerneja Lorencija, od klasike do džeza, od poučevanja vokalnih tehnik prek
študija kompozicije do vodenja pevskih zborov, od nacionalne opere do
alterklubov, od pripovedovanja do harfe. Vse pa povezuje njen glas. Njen
ZveN. Na koncertu bo sodelovala

Petek, 10. junija 2022 ob 11. uri – Knjižne olimpijske igre, KOI2022:

Ekipni četveroboj v zabavnih knjižno-olimpijskih disciplinah, ki
zahtevajo bralne in tudi motorične spretnosti

Discipline:

 • LEPOTNA ČITALNICA: (Koliko knjig [pre]nesete?)
  Lepotna čitalnica je tekmovanje v hitri hoji na kratke
  proge s knjigo na glavi. Zmaga najspretnejši.
 • KNJIŽNI MARATON: (Tekmovanje v hitrem branju)
  Tekmovalci morajo v omejenem času prebrati članek iz
  dnevnega časopisja ter nato odgovarjati na zagonetna
  vsebinska vprašanja.
 • ZANKA UGANKA: (Budilka za možgane)
  Ugibanje odgovorov na različne uganke, napisane ali
  narisane.
 • POLIGON MED KNJIGAMI:
  Iskanje gradiva med knjižnimi policami. Vsaka ekipa dobi
  seznam treh knjig, ki jih mora poiskati v knjižnici, si jih
  izposoditi in priti na cilj.

Igre bo budno nadzirala OLIMPIJSKA KOMISIJA
iz vrst Društva bibliotekarjev Koroške.
Vsaka prijavljena ekipa je sestavljena iz treh
tekmovalcev.
Prijavite se na simona.voncina@knjiznica-ravne.si ali na tel.
02 870 54 31 do torka, 7. junija 2022.

Ob slabem vremenu bodo vsi dogodki v knjižnici.

Kolesarim za zdravje in zeleno prihodnost!

Kolesarji smo se zbrali na oblačno soboto, 21. 5. 2022, pred Občino Ravne na Koroškem. Kljub jutranjim padavinam smo se pogumno odpravili na pot. Oblaki so nam dobro deli, saj so nam omogočili prijetno vožnjo, kljub nedavni vročini.

 

Pri kozolcu na Poljani sta nas pričakala Viktorija Barbič, direktorica podjetja A.L.P. Peca (Vodilni partner LAS Mežiške doline) in dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje. Med tem, ko smo se kolesarji okrepčali s prigrizki in pogasili žejo, je ga. Barbič udeležencem predstavila projekt sodelovanja Skupaj za varni jutri in jih povabila k sodelovanju na brezplačnih športnih aktivnostih, ki jih bomo v okviru projekta izvajali v jeseni. Župan je predstavil projekt Nakult v okviru Geoparka Karavanke in nadaljnje načrte za razvoj turistične destinacije Poljana. Obiskovalci so imeli možnost preizkusiti VR očala, s katerimi so se virtualno sprehodili med lepotami Mežiške doline.

Naslednja točka našega druženja je bila delavnica temeljnih postopkov oživljanja in uporabe automatskega defibrilatorja – AED.  Širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja je bila temeljna aktivnosti pri zasnovi projekta. Mežiška dolina se tudi ponaša z eno najbolj obširnih mrež AED aparatov v Sloveni – mrežo, ki smo s projektom še povečali. Člana Društvo koronarni klub Mežiške sta nam prikazala celotni postopek oživljanja in poskrbela, da smo razumeli pomen hitrega odziva za reševanje življenj.

Ko sta inštuktorja ocenila, da smo se primerno usposobili, smo se odpravili na malico. V notranjosti kozolca nas je pričakala zdrava, domača malica, ki nam jo je priskrbela ekološka kmetija Gradišnik. Siti in zadovoljni smo ponovno zajahali kolesa. Ustavili smo se na Prevaljah, kjer je potekal Festival bralne značke, nato pa smo druženje zaključili in odšli vsak svojo pot.

Svetovni dan čebel na učnem čebelnjaku na Piglnu

Slovenija je decembra 2017 v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Tako, po zaslugi Slovenije, svet letos praznuje 5. Svetovni dan čebel.

Na Ravnah na Koroškem je tukajšnje čebelarsko društvo na Svetovni dan čebel odprlo svoja vrata in na učni čebelnjak na Piglnu povabilo učence OŠ Koroških jeklarjev. Učiteljica Janja Spanžel, ki je spremljala otroke je čebelarka in članica Čebelarskega društva Ravne na Koroškem.

Mojca Krebs, mentorica Čebelarskega krožka na Gimnaziji Ravne na Koroškem je na čebelnjak pripeljala svoje učence. Skupaj s čebelarji so dijaki pripravili predstavitev opraševalcev, saj čebele niso edine žuželke s to nalogo v naravi. Poslušali smo o čmrljih, divjih čebelah, osah, mravljah, metuljih… skratka zvedeli smo, da obstaja veliko opraševalcev, vendar samo čebele pridelujejo med.

Po koncu predavanja pa so dijaki in čebelarji za otroke pripravili prav poseben podvig – izdelava hotela za žuželke. S hotelom za žuželke lahko na svoj vrt privabimo koristne žuželke, med drugim tudi tiste, ki se prehranjujejo s škodljivimi žuželkami.

Pri izdelavi smo otrokom pomagali in se tudi mi zabavali. Končne izdelke so otroci odnesli domov in jih predali v uporabo žuželkam v naravi.

Otrokom smo predstavili projekt Čebela BERE med in jih povabili k obisku v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, kjer bomo v juniju gostili Čebelarski učni kotiček, ki omogoča učenje o čebelarstvu skozi igro. Prav tako bo v juniju potekal dogodek Festival ČIČI – Zmerja prinesi si koco!, v okviru katerega načrtujemo izvrstne aktivnosti za najmlajše, pa tudi za tiste malo starejše.

Vabilo na dogodek Kolesarim za zdravje in zeleno prihodnost

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline izvaja projekt Skupaj za varni jutri. Del projekta je tudi program Razmigajmo se za zdravje, v okviru katerega organiziramo dogodek:

KOLESARIM ZA ZDRAVJE IN ZELENO PRIHODNOST

V soboto, 21. 5. 2022 bomo kolesarili od Raven na Koroškem do kozolca na Poljani. Lahko se nam pridružite na začetku poti, nekje po poti ali pa na koncu.

Pri kozolcu nas bo pričakala zdrava malica, sestavljena iz ekološko pridelanih sestavin Ekološke kmetije Gradišnik.

Sledili bosta predstavitvi temeljnega postopa oživljanja in uporabe AED – avtomatskega defibrilatorja, nato pa si bomo ogledali info točko Geoparka Karavanke in prenovljeni kozolec.

Po zaključku druženja se bo skupina odpravila v smeri proti Ravnam. Od nas se lahko poslovite kjerkoli vam to najbolj ustreza.

Na poti nazaj se bomo ustavili tudi na stadionu na Prevaljah, kjer se bomo pridružili obiskovalcem Festivala bralne značke.

Dobimo se ob 9.00, pred občino Ravne na Koroškem.

Tisti, ki nimate lastnega kolesa, nam to sporočite ob prijavi in zagotovili vam bomo kolo iz sistema izposoje koles Picikl.

Za vse ostale, ki se boste pripeljali sami – dobimo se ob 10.00 pri kozolcu na Poljani.

Prijava na dogodek je obvezna!

Prijavite se na e-poštnem naslovu: martin.barbic@alppeca.si, ali na telefonski številki: 02 82 17 860.

Pridno nabiramo kilometre

Nordijska hoja je ena najbolj naravnih in varnih telesnih aktivnosti, pri kateri uporabljamo večino mišičnih skupin. Poraba kalorij je pri nordijski hoji do 30 % večja kot pri običajni hoji, pri tem pa ugodno delujemo na sklepe in izboljšujemo telesno držo. Vadba nordijske hoje poteka v naravi in je primerna za vse starostne skupine.

Skozi program Razmigajmo se za zdravje smo skupini zagnanih posameznic omogočili brezplačen tečaj nordijske hoje.

Udeleženke tečaja so iz prve roke spoznale prednosti te športne discipline.  Telesna aktivnost pa ni edina dobra lastnost nordijske hoje, saj lepote Grajskega parka Ravne na Koroškem blagodejno vplivajo tudi na um. Zmanjševanje vpliva stresa s telesno aktivnostjo v naravi je dokazano učinkovito.

Tako torej naše udeleženke pridno trenirajo vsak teden.

V okviru programa Razmigamo se zdravje bomo ponovno organizirali tečaj nordijske hoje v jeseni 2022, zato vas vabim k spremljanju spletne strani  LAS Mežiške doline in Facebook strani A.L.P. Peca. Z e-mail sporočilom na naslov martin.barbic@alppeca.si, se lahko prijavite na seznam prejemnikov vabil na brezplačne športne tečaje in vadbe.

Organizirali bomo tudi tečaj spinninga in boxa za ženske.