Tržnice za lokalno in domače (ESRR)

Zadnje novice

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem in A.L.P. Peca, d.o.o.

Trajanje operacije: 1. Faza: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2020

2. Faza: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021

Namen operacije je spodbujanje razvoja ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih, dvigniti nivo samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane v dolini. Osnova za to pa je, da se na tržnice privabi čim več lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov. Torej je potrebno oživiti dogajanje na teh lokacijah. Doseči moramo, da bodo prebivalci mestno tržnico sprejeli kot nekaj svojega in koristnega ter se začeli vključevati v njeno dogajanje bodisi kot ponudnik, potrošnik, nastopajoči, gledalec, … Za izvajanje aktivnosti je bila nakupljena oprema, ki je potrebna za boljše delovanje tržnice (pomični oder, stojnice, zložljive mizice za degustacijo, oprema za degustacijo, oglasni panoji, pingvini, hladilni zaboji, prenosni vozički).

Več novic