Novice

A.L.P. Peca, d.o.o. izvaja brezplačna računalniška izobraževanja v okviru projekta sodelovanja LAS Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Izobraževanja so namenjena vsem prebivalcem Mežiške doline. V okviru projekta smo opremili premično učilnico, tako vam lahko nudimo izvedbo izobraževanj v vašem domačem kraju.

Pogoj za izvedbo je, da se zbere skupina najmanj 5 udeležencev. Prijavite se, za vse drugo poskrbimo mi.

Na voljo je 15 različnih sklopov izobraževanja, najdete jih v prilogi. O vsebini izobraževanja se boste s predavateljem dogovorili na prvem srečanju.

Vabimo vse zainteresirane, da se vključite v brezplačna izobraževanja  in tako nadgradite  vaša znanja s področja računalništva in digitalne pismenosti.

Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki  02 82 17 860 ali na elektronskem naslov: info@las-md.si. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani LAS Mežiške doline.

A.L.P. Peca, d.o.o. vodilni partner LAS Mežiške doline

V okviru LAS Mežiške doline se trenutno izvajajo naslednje operacije:

Brezplačni prevozi za starejše in invalide

Prijavitelj operacije: Občina Ravne na Koroškem

Partner: Društvo Koroški medgeneracijski center

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S tem projektom želimo starejšim kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti več mobilnosti. Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

 

Čebela BERE med!

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Občina Ravne na Koroškem, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja in LAS Mislinjske in Dravske doline.

Operacija predstavlja doprinos k razvoju Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in posledično na njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje.

 

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: A.L.P. Peca, d.o.o., LAS s CILjem, LAS Goričko 2020, LAS pri dobrih ljudeh 2020

Namen operacije je omogočiti brezplačno digitalno opismenjevanje ciljnih skupin na podeželju, saj pogosto nimajo možnosti pridobiti novih znanj, potrebnih za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije.

 

Fit za življenje 2

Prijavitelj operacije: Judo klub Ravne na Koroškem

Partnerji: Partnerji: ŠC Ravne na Koroškem – Gimnazija Ravne, Nov’na razvoj d.o.o., Društvo sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

Osrednji namen operacije je krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter dostopnosti prostočasnih programov za različne skupine prebivalcev Mežiške doline in promocija okolju prijaznih pristopov pri organiziranju prostočasnih aktivnosti.

 

Tržnice za lokalno in domače

Namen operacije je spodbujanje razvoja ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih, dvigniti nivo samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane v dolini. Osnova za to pa je, da se na tržnice privabi čim več lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov.

 

 

 

A.L.P. Peca, d.o.o., vodilni partner LAS Mežiške doline sodeluje v operaciji sodelovanja Čebela BERE med. V operaciji sodelujejo tudi LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja in LAS Mislinjske in Dravske doline.
Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje.
Na našem območju v operaciji sodelujejo tudi Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem in Občina Ravne na Koroškem.
Najvidnejša pridobitev operacije na našem območju bo vsekakor Grajska kavarna, postavljena bo na Gradu Ravne na Koroškem. Postavitev bo obiskovalcem omogočila branje ob dobri kavi na terasi, s pogledom na grajski park.
Izdelali smo tudi čebelarski učni kotiček, namenjen spoznavanju čebelarstva za otroke. Kotiček bo krožil med sodelujočimi LAS, v Koroški osrednji knjižnici se bo nahajal v juniju 2021. Vabljeni k ogledu!
Na učni čebelnjak na Piglnu se bo postavila fotovolatika, s tem pa bodo čebelarji pridobili možnost uporabe IKT vsebin pri izobraževanju otrok in mladostnikov.
Celotni članek o operaciji je na voljo na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije.
 

Ministrstvo gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), je v letu 2020 razdelilo preostala sredstva sklada, namenjena programu CLLD, med delujoče LAS v Sloveniji.
LAS Mežiške doline so bila dodeljena dodatna sredstva iz ESRR v višini 159.704,33€. Zaradi dodatnih sredstev smo pripravili III. Spremembo SLR, v kateri smo razporedili dodatna sredstva v finančnih tabelah.
V SLR se spremeni poglavje 16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz uredbe v skladu s finančnim okvirjem. Posledično se spremenijo tudi zneski v ostalih tabelah SLR.
Zaradi prejetih dodatnih sredstev, se zviša finančni okvir ESRR za operacije, ki zdaj znaša 597.279,33€ in skupni finančni okvir LAS Mežiške doline za operacije, ki zdaj znaša 1.524.022,48€.

V SLR se spremenijo preglednice:
Preglednica 18: Specifični cilji, kazalniki in mejne vrednosti (str. 50 – 51)
Preglednica 21: Ukrepi za dosego ciljev SLR (str. 70 – 71))
Preglednica 22: Razdelitev sredstev po posameznem skladu (str. 93)
Preglednica 23: Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih (str. 94)
Preglednica 24: Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja (str. 94)

 

Povezava do Strategije lokalnega razvoja.